UWV: Aantal werkzoekenden in regio stijgt

Dat er bij een tweede corona-golf opnieuw economische schade zou optreden, werd ons in de zomer al voorgerekend. Veel bedrijven in nood konden tijdens de eerste golf het hoofd misschien net boven water houden, maar dat zou in de tweede golf wel veranderen, zo werd voorspeld door het Centraal Plan Bureau.

Die tweede coronagolf zien ze ook bij het UWV. Daar zien ze opvallende trends. Olivier de Neve praat daarover met Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktdeskundige bij het UWV in de regio Rijnmond. Zij zien dat de werkloosheidscijfers nog relatief laag blijven en minder hoog zijn dan verwacht.