Subsidie restauratie en herbestemming voor Fort Buitensluis in Numansdorp

Vier bijzondere monumenten krijgen vanuit een eenmalig budget subsidie verstrekt voor restauratie en herbestemming. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 11 november 2020, op voorstel van Gedeputeerde Staten, hiertoe besloten. Fort Buitensluis in Numansdorp krijgt  EUR 0.25 miljoen ( EUR 250.000 )   subsidie voor de verbouwing ten behoeve van herbestemming van het fort naar een volwaardige horecafunctie.

De 4 monumenten zijn voorbeelden van projecten die niet voor subsidie in aanmerking komen binnen de bestaande Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 noch binnen in de Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020. Omdat de provincie ook waarde hecht aan restauratie en/of herbestemming van deze bijzondere 4 objecten komen zij in aanmerking voor deze eenmalige subsidie.

De 4 monumenten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

  • Fort Buitensluis in Numansdorp: EUR 0.25 miljoen voor de verbouwing ten behoeve van herbestemming van het fort naar een volwaardige horecafunctie.
  • Boerderij de Vlietwoning in Naaldwijk: EUR 0,3 miljoen voor de overkapping ten behoeve van de herbestemming.
  • Twee marinierswoningen, behorende bij Fort 1881 in Hoek van Holland: EUR 0,22 miljoen voor de restauratie.
  • Fort Buitensluis in Numansdorp: EUR 0.25 miljoen voor de verbouwing ten behoeve van herbestemming van het fort naar een volwaardige horecafunctie.
  • Houten wagenloods met repenzolder in Vlaardingen: EUR 0,1 miljoen voor het behoud van dit gemeentelijk monument, behorend bij het rijksmonumentale pakhuis van het VMV gebouw aan de Koningin Wilhelminahaven.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het is mooi om te zien dat veel monumenteigenaren en -beheerders ons erfgoed een warm hart toedragen. Samen met een grote schare vrijwilligers nemen zij het initiatief ons monumentaal erfgoed in zijn oude luister te herstellen en een nieuwe of betere bestemming te geven. De provincie draagt hier graag aan bij middels subsidies voor restauratie en herbestemming.”

Geef ons erfgoed de toekomst

De provincie Zuid-Holland wil erfgoed graag doorgeven aan toekomstige generaties. De monumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Zij verlenen identiteit, levendigheid en kwaliteit aan de leefomgeving. Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Sommige van deze gebouwen staan leeg, wat vaak tot verval leidt. De provincie trekt zich het lot aan van de Zuid-Hollandse monumenten door restauratie en herbestemming te stimuleren.

U vindt hier meer informatie over subsidies voor restauratie en herbestemming in Zuid-Holland. Hier vindt u mooie voorbeelden van gerestaureerde en herbestemde rijksmonumenten in Zuid-Holland(verwijst naar een andere website).