Provinciale Staten vergaderen over de Begroting 2021

Begroting 2021

De Begroting 2021 geeft inzicht in de Zuid-Hollandse opgaven die de provincie aanpakt, hoe zij dat gaat doen en hoeveel financiële middelen daarbij in de periode 2021-2024 ingezet gaan worden. Provinciale Staten kunnen een oordeel vellen over de plannen van GS door middel van het uitoefenen van het budgetrecht en het recht om te amenderen.

Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar vergaderen zij online met behulp van Microsoft Teams.

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden. De insprekers worden als deelnemer aan de vergadering toegevoegd zodat zij digitaal kunnen inspreken of zij kunnen hun bijdrage schriftelijk indienen.

Via de “webcast vergaderingen in november” op https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2020/Provinciale_Staten_11_november_2020

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur.