Overlast Windpark Spui op agenda Provinciale Staten

Het initiatief van de VVD Hoeksche Waard voor een raadsbrief over het niet nakomen van afspraken door de exploitant van het Windpark Spui, de vragen van VVD Statenlid Mirjam Nelisse en de inzet van de inwoners zelf lijken resultaat te krijgen. De Provinciale staten bespreken binnenkort de overlastsituatie van het windpark.De overlast voor de inwoners in Nieuw-Beijerland duurt al bijna twee jaar. Direct na de bouw van het windturbinepark was het al mis. Vooral één windturbine, die te dicht bij woningen is geplaatst geeft zowel overdag als ’s nachts overlast. Bij de Omgevingsdienst zijn inmiddels al meer dan duizend klachten binnengekomen.
De zogeheten burenregeling van 50.000 euro, een extra toegezegd bedrag van 50.000 euro en overige maatregelen zijn door de exploitant Klein Piershil BV/Eurus Energy nog steeds niet gerealiseerd. De overlast houdt daardoor aan.De VVD Hoeksche Waard vindteen dergelijke inbreuk op de kwaliteit van het wonen niet acceptabel en heeft zich van meet af aan de problemen van de omwonenden aangetrokken. Dorpsvereniging Filopopers en de Compensatie Plan Groep kunnen rekenen op de ondersteuning van de VVD.Omdat de exploitant de gemaakte afspraak niet nakwam, om uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitsel te geven over de extra toegezegde 50.000 euro, diende de VVD fractie op 22 september jl. een motie in. Bij de motie hoorde een brief uit naam van de gemeenteraad, met daarin een dringend verzoek aan het College en vooral aan de verantwoordelijke wethouder om actief en effectief bij te dragen aan het oplossen van de problemen,die de omwonenden van het Windpark Spui al zo lang vrijwel dagelijks ervaren.

De Statenleden en Gedeputeerde Statenleden hebben een kopie van deze brief ontvangen en dit heeft tot resultaat geleid. Na bijna 2 jaar kom de overlast van Windpark Spui op de agenda bij het bevoegde gezag: de Provincie Zuid-Holland.VVD raadslid Marijke Boorsma stelt: “Ik ben blij dat de Provinciale Staten de handschoen oppakken. Hopelijk komt er nu snel een deugdelijke compensatie en komt het woonplezier voor de omwonenden weer terug”