Monumentale beuken in de Hoeksche Waard gaan volgend jaar meedoen met boomverkiezing

Hoeksche Waard – Een week geleden werd bekend dat de Mookhoekse linde de landelijke verkiezing voor De Boom van het jaar 2020 niet heeft gewonnen. De linde, die zich dit jaar dus wel ‘Boom van het Jaar’ in Zuid-Holland mag noemen, verloor van de ‘Moeierboom’ van Ettten Leur. Een monumentale linde, die tot de bekendste bomen van de provincie Brabant behoort. De ‘Moeierboom’ zal begin 2021 mee gaan dingen naar de Europese titel.

Maar verliezen van één van de bekendste bomen van het land is én mag geen reden zijn om bij de pakken neer te gaan zitten voor de regionale bomenwerkgroep. Volgens ‘Fraxinus Excelsior’ zijn er in de Hoeksche Waard nog voldoende monumentale en bijzondere bomen die genomineerd kunnen worden voor bijvoorbeeld de landelijke verkiezing van 2021.
En dus is men nu al begonnen met de voorbereidingen: Gegevens verzamelen en kijken of er een goed ‘verhaal’ aan de boom ‘vast zit’. En dat eerste deel het werk is inmiddels al achter de rug, want er bleken maar liefst twee voor de hand liggende kandidaten te zijn, die echter al heel hun nu meer dan een eeuw oude leven onafscheidelijk zijn: De beide Rode beuken voor de Greupkerk.
Dit duo heeft net als de linde in Mookhoek de monumentale status en voldoet dus net als die boom aan de belangrijkste voorwaarde, namelijk dat er een verhaal aan de boom (bomen in dit geval) zit.

Redding door gezamenlijke inspanning

Het is namelijk een klein wonder dat het monumentale duo bewaard is gebleven. Als het aan de provincie had gelegen had de beuk die het dichtste bij de dubbele rotonde staat namelijk moeten wijken. De boom zou meer dan tien jaar geleden, toen deze dubbele rotonde werd aangelegd in de weg hebben gestaan en zou de aanleg toch sowieso niet overleven. Een ‘ingevlogen’ deskundige verklaarde tijdens een hoorzitting dat de boom nadat de rotonde was aangelegd vermoedelijk niet meer dan één of misschien twee jaar zou overleven. Maar een wonderlijke en belangrijker nog, massale coalitie van bezwaarmakers wist een stokje te steken voor de kap. In die groep bezwaarmakers vonden boombeschermers, buurtbewoners, natuurorganisaties, culturele organisaties, het kerkbestuur en de kerkgangers elkaar. De bezwaren vertegenwoordigden samen maar liefst bijna 800 organisaties en personen! En ondanks het pessimisme van de deskundige van de provincie staat de rode beuk er tien jaar later nog net zo mooi bij als voor de aanleg van de rotonde.