Illegale kap leidt tot vette winst

Water Natuurlijk en de fractie Natuur stelden schriftelijke vragen over het uitblijven van de herplant van een illegaal gekapte houtopstand. Het beeld dat naar voren komt is schokkend. Het beeld van een waterschap dat in strijd met de wet een stuk natuur vernietigt en vervolgens een vette winst boekt met de verkoop van de vrijgekomen grond.

Houtopstand

In 2013 krijgt het waterschap Hollandse Delta een perceel grond van ongeveer een halve hectare in bezit voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het is een stukje grond langs de hogesnelheidslijn in de Mookhoek bij ’s-Gravendeel. De grond was overgebleven na de aanleg van de spoorlijn en sindsdien had de natuur zich daar kunnen ontwikkelen.

Er ontstond een zogenaamde houtopstand. Bomen en struiken ging plaats bieden aan allerlei diersoorten. De variatie van het stukje natuur nam met het jaar toe. Er was ook een wettelijk beschermde status. Houtopstanden van deze omvang mogen niet zomaar gekapt worden. Het voornemen om de kappen moet worden gemeld bij de provincie. Deze overheid bepaalt of de kap mag doorgaan en of er weer nieuw geplant moet worden.

Illegale kap

Het waterschap liet zich echter niets gelegen liggen aan de wettelijke regels. In strijd met de wet liet ze een groot deel van de houtopstand medio 2017 vellen. De verplichte melding bij de provincie werd niet gedaan. Beoordeling van de provincie kwam er dus ook niet.

De stem van de natuur werd gesmoord. Een grote bosfrees maakte er korte metten mee. De meeste bomen en struiken en alles wat daar op leefde werden vermalen en eindigde in een dikke laag snippers op de bodem van de voormalige houtopstand. Twee rijtjes bomen bleven staan. Een deel werd akker.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor de handhaving van de natuur wetgeving. Na heel veel aandringen heeft deze dienst dat ook opgepikt en het waterschap een hetplant plicht opgelegd.

Onbehoorlijk en onverstandig

Joost Kievit: “Vanwege mijn zware kritiek op de wijze waarop het waterschap met de natuur omging op deze plek maar ook elders, kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek met verantwoordelijk heemraad Lies Struik. In dit gesprek op 14 juni 2018 is beterschap beloofd en herstel van de vernielde natuur op diverse plekken langs de kreken in de Hoeksche Waard.”

“Over de gevelde houtopstand kreeg ik de vraag hoe ik het zou vinden als het waterschap de grond zou verkopen aan het naast gelegen boeren bedrijf. Not done was mijn reactie. Als overheid kun je het niet maken. Een stukje natuur vernietigen dat je voor 1 euro hebt gekregen en het daarna verkopen voor een commerciële prijs. Ik vind dat onbehoorlijk.”

“In het gesprek heb ik ook gesteld dat het onverstandig zou zijn. Het waterschap heeft de grootst mogelijke moeite om grond te verwerven voor projecten op het gebied van waterkwaliteit en waterberging. Veel projecten gaan niet door omdat boeren geen grond willen verkopen. De toetsing van het watersysteem was in volle gang en iedere insider wist dat er in de toekomst meer ruimte voor open water nodig zou zijn. Grond verkopen langs een watergang is dan dom. Heemraad Struik besloot tijdens het gesprek: Er wordt niet verkocht.”

Toch verkoop

Nieuwe aanplant in de voormalige houtopstand bleef uit . De akkerbouw op de grond ging gewoon door. Van de overgebleven twee rijtjes bomen is er nog eentje over. De rij langs de sloot is recent gekapt. Alle reden voor schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk. Het antwoord is ongelooflijk.

De grond is verkocht aan de aanliggende eigenaar. Akkerbouw is in de acte niet uitgesloten en de nieuwe eigenaar is verplicht om de houtopstand in stand te houden. Dat gebeurt dus niet want er is opnieuw gekapt. De herplant plicht is in overleg met de Omgevingsdienst omgezet naar het planten van 15 laanbomen met een plantafstand van 8 meter ergens in de Hoeksche Waard. Dit zou binnenkort gaan gebeuren.

Uit informatie van het kadaster komt naar voren dat het perceel ter grootte van 4220 m2 is verkocht voor 7.000 euro. De inkoop was 1 euro. Vette winst dus. De kosten van het kappen zijn niet bekend. Grond kopen voor verbetering van het watersysteem is echter veel duurder voor het waterschap. In een recent project werd ongeveer 16 euro per m2 betaald. Inmiddels is er een nieuw waterschapsbestuur.

“We hopen en blijven inzetten op een zorgvuldiger omgang met onze natuur en belastingcenten” aldus Joost Kievit.