Hoeksche Waarders massaal op de e-bike

Als het aan de Hoeksche Waardse Senioren Partij ligt, gaan de Hoeksche Waarders massaal gebruik maken van de (snelle) elektrische fiets. HWSP heeft het dan niet (alleen) over de senioren, nee, we hebben het vooral over de forenzen die heen- en weer reizen tussen woonplek en werkplek.

Veel Hoeksche Waarders stappen ’s morgens in de auto en rijden 10 á 20 km naar hun werk. Naar Rotterdam en Dordrecht, maar bijvoorbeeld ook van Puttershoek naar Oud Beijerland. Wat is er nu mooier om deze afstand op de fiets af te leggen? Beter nog, op een elektrische fiets, waardoor je zonder files snel van – en naar je werkplek komt en daarmee ook nog een aantal andere voordelen pakt. Denk daarbij aan:

· Minder uitstoot van broeikasgas.

· Minder brandstofkosten van benzine of diesel.

· Minder afschrijving en onderhoudskosten van de auto.

· Fietsen is beter voor de gezondheid en geeft meer plezier.

Hiermee kunnen wij als Hoeksche Waarders ook een bijdrage leveren aan de “Duurzame Ontwikkelingsdoelen”, die in 2015 door de Verenigde Naties (VN) zijn vastgesteld. Dit zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken, die lopen tot 2030. Het idee hierachter is dat iedereen in staat moet zijn om mee te bouwen aan een betere toekomst. Met het elektrische fietsen dragen wij, als Hoeksche Waarders, ook ons steentje bij aan onderstaande duurzame doelen:

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden: gezonde inwoners, mentaal en lichamelijk, zijn de basis voor een gezonde samenleving en economie.

Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam: verstedelijking tegengaan door prachtig en groen te wonen in de Hoeksche Waard en zonder CO2 uitstoot, fietsend naar het werk in de stad.

Aanpak klimaatverandering: vermindering CO2 uitstoot doordat we op de fiets stappen en de auto laten staan.

Waarom deze oproep van HWSP? In 2023-2024 gaat de Heinenoordtunnel op de schop en zal dan regelmatig dicht zijn. Ook de kiltunnel zal kort daarna worden gerenoveerd. Allemaal ellende voor het autoverkeer, maar niet voor de verstandige fietser. Meer (elektrisch) fietsen is dus een prima alternatief!

Om dit te realiseren wil de Senioren Partij het College verzoeken om de volgende acties zo snel mogelijk in gang te zetten:

· In samenwerking met de werkgevers een plan opstellen waardoor de forenzen nog voordeliger een e-bike kunnen aanschaffen. Dit plan moet aansluiten op de landelijke fiscale regelingen en voegt een duurzame subsidie van de gemeente toe.

· Aan de slag te gaan en in 2021 en 2022 een aantal “Snelfietspaden” te realiseren. Dit is nodig omdat de standaard fietspaden, door toename van de e-bikes, niet meer voldoen. Met meer snelfietspaden wordt de elektrische fiets voor vele forenzen een zeer interessant alternatief.

· Haast te maken met de aanleg van voldoende P+R-plekken bij het busstation Blaakse dijk. (Provincieverantwoordelijkheid, maar pressie kan geen kwaad).

· Het realiseren van een veilige fietsenstalling met voldoende plekken bij het busstation Blaaksedijk om vanaf die plek met het OV door te reizen.

De Hoeksche Waardse Senioren Partij is van plan om een motie in te dienen om de bovenstaande acties in 2021 en 2022 te kunnen realiseren en hoopt dat de gehele raad hierin meegaat.

Tenslotte zijn wij dan allemaal winnaars:

– Schonere lucht door minder CO2- en stikstofuitstoot;

– Meer bewegen is goed voor de gezondheid;

– Minder files en minder ergernis

– Minder kosten voor werkgever en werknemer;

De Hoeksche Waardse Senioren Partij