Frank van Oorschot (VVD Hollandsche Delta)

Frank praat ons bij over het groenbeleid. Vooral houdt hij een pleidooi voor een realistisch groenbeleid. Hij heeft dit als amendement ingebracht bij de Verenigde Vergadering. Het groenbeleid moet evenwichtig zijn, rekening houden met de landbouw, het toerisme en natuurlijk de watergangen. Schade moet zoveel mogelijk worden beperkt en de strijd moet worden aangegaan met exoten, planten en dieren die niet van oorsprong in de Hoeksche Waard thuis horen zoals de Japanse duizendknoop en de rode rivierkreeft. Boven alles staat de waarborg van de veiligheid van de dijken en een goede water aan- en afvoer.


Frank van Oorschot over Groenbeleid