Deel van de reservering onderhoud overbodig

De VVD vraagt het college om aan alle inwoners en ondernemers € 100 te geven in 2021. Dit geld moet komen uit het potje waarin de rioolrechten zitten. In dit potje zit meer geld dan nodig is voor het onderhoud. Er mag met deze gelden geen winst worden gemaakt dus uitkeren lijkt de VVD een prima voorstel. In de begrotingsvergadering willen zij dit als motie indienen. Verder spreken we met Arnold de Man over de zorgen welke de VVD heeft over de de financiële situatie van de gemeente en met name over de reserves voor de toekomst.