Archeologische Kroniek 2019 verschenen

Romeinse wegdelen met inscripties, wapenhandschoenen uit de tijd van Jacoba van Beieren en de funderingen van de herberg waar Johannes Vermeer opgroeide: slechts een greep uit de vele archeologische ontdekkingen die vorig jaar in Zuid-Holland werden gedaan. Je leest er alles over in de Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2019, een uitgave van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Romeinse wegdelen met inscripties
In voorbereiding op de aanleg van de RijnlandRoute vonden archeologen bij Valkenburg de fundering van een eeuwenoude weg uit de Romeinse tijd. Over een lengte van 125 meter werden ruim 480 eikenhouten palen aangetroffen. De wetenschappelijke wereld was er tot voor kort niet zeker van wie de weg, in opdracht van het Romeinse leger, had aangelegd. De vondst van twee inscripties op de palen toont aan dat de wegenbouwers geen slaven of tewerkgestelde inheemse bewoners waren. Het waren de Romeinen zelf, die in goed georganiseerd verband, dit grootschalige infrastructurele project uitvoerden. Archeologen spreken van ‘een bouwproject dat zijn weerga niet kent in de Lage Landen van die tijd’.

Unieke wapenhandschoenen uit de tijd van Jacoba van BeierenLangs de Rijn bij Alphen aan den Rijn werd een unieke archeologische toevalsvondst gedaan. Uit opgebaggerde grond kwamen drie zeldzame wapenhandschoenen uit de veertiende eeuw naar boven. Ze maakten ooit deel uit van een laatmiddeleeuwse wapenuitrusting. De fraai bewerkte halfopen handschoenen werden gedragen over een leren binnenhandschoen en boden de drager tijdens de strijd bescherming aan handen en polsen en voldoende beweeglijkheid om zwaard of strijdbijl te kunnen hanteren.

Aan wie ze hebben toebehoord is onbekend. In historische bronnen wordt de vindplaats aangewezen als het strijdtoneel van de Slag bij Alphen, waarbij het Hoekse leger van Jacoba van Beieren ten strijde trok tegen de Kabeljauwen. Nooit eerder werd er archeologisch bewijs gevonden voor deze veldslag.

Herberg Johannes VermeerDe zeventiende eeuwse meester Johannes Vermeer groeide op in het centrum van Delft. Bij de aanleg van een nieuw riool in de Oude Manhuissteeg troffen archeologen de restanten aan van Herberg Mechelen. Dit was de herberg van de ouders van Johannes Vermeer. Archeologen legden delen van de voor- en zijgevel van het pand vrij. Herberg Mechelen werd in de negentiende eeuw afgebroken om plaats te maken voor een ruime doorgang van de Voldersgracht naar de Markt.

Over de Archeologische KroniekDe Archeologische Kroniek biedt een jaaroverzicht van archeologisch onderzoek in de provincie Zuid-Holland. In de meeste gevallen zijn de resultaten nog niet volledig uitgewerkt en gepubliceerd. De Kroniek -voorzien van handige overzichtskaart met vondstlocaties- biedt een actueel inkijkje in de meest recente ontdekkingen uit Zuid-Holland. De Archeologische Kroniek is een uitgave van Erfgoedhuis Zuid-Holland en komt tot stand dankzij de bijdragen van archeologen en vrijwilligers. De kroniek wordt samengesteld door TGV teksten en presentatie uit Leiden.
Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2019

€19,95 (incl. verzendkosten)
Te bestellen via erfgoedhuis-zh.nl/kroniek
Gratis te downloaden als PDF