Onderzoek door Erasmus Wetenschapsknooppunt op De Bouwsteen

Het wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam voert op dit moment een lessencyclus uit op cbs De Bouwsteen in ‘s-Gravendeel met kinderen uit de groepen 6 t/m 8.
Het doel is om leerlingen te leren wat veerkracht betekent en hen hulpmiddelen te bieden om veerkracht te oefenen.Uiteindelijk doen de leerlingen ook mee aan een grootschalig onderzoek op dit gebied.

Het gaat om een bijzonder project van het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit en onderzoekers van de Erasmus Universiteit.

Komt het ene kind altijd huppelend thuis, loopt het andere er sjokkend achteraan.Sommige kinderen kunnen beter omgaan met tegenslagen en stress dan andere kinderen:ieder kind is verschillend. Hoe goed kan een kind omgaan met tegenslag? Wat maakt het ene kind nu veerkrachtiger dan het andere kind?
Brian Godor en Ruth Van der Hallen, beiden wetenschappers werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeken hoe kinderen omgaan met stress en wat het ene kind veerkrachtiger maakt dan het andere. Via burgerwetenschap, ook wel citizen science genoemd, worden kinderen actief betrokken in het opzetten, uitvoeren en leren van wetenschappelijk onderzoek, en brengen zij, samen met deze onderzoekers, deze thema’s in kaart.
Leerlingen van de groepen 6t/m8 van cbs DeBouwsteen in ‘s-Gravendeel​helpen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar veerkracht en omgaan met tegenslag bij kinderen. Voor de kinderen is dit project een mooie kans om bij te dragen aan echt wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast maken de kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennis met het doen van onderzoeken leren ze meer over veerkracht en stress, en hoe ze hier in hun dagelijks leven het beste mee om kunnen gaan.

Wat houdt veerkracht en omgaan met tegenslag nu eigenlijk in?
Omgaan met stress en tegenslag krijgt in onze maatschappij een steeds prominentere rol, zeker nu in deze corona tijd. Stress bij kinderen begint soms al op de basisschool en neemt vaak toe in het middelbaar en vervolgonderwijs. Door op vroege leeftijd al aandacht te besteden aan stress en hoe we omgaan met tegenslag, kan stress verminderd worden. Hiervoor is het echter wel belangrijk dat we weten hoe veerkracht en omgaan met tegenslag in elkaar zit bij jonge kinderen. In Nederland is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar deze thematiek. Daarom is de hulp van kinderen in het basisonderwijs hard nodig.

Lesomschrijving
Dit project bestaat uit verschillende les- en onderzoeksactiviteiten waarin de leerlingen in kaart brengen hoe kinderen in Nederland omgaan met tegenslag en stress. Aan de hand van diverse opdrachten ontwikkelen de kinderen een goede definitie van veerkracht en brengen zij in kaart hoe zij en hun leeftijdsgenoten omgaan met moeilijke situaties.Vervolgens leren de kinderen wat de (effectiviteit van deze) copingsstrategieën zijn die ze zelf toepassen. Ook ontdekken zij hoe zij (beter) kunnen omgaan met problemen in het dagelijks leven, zodat zij sterker in hun schoenen staan.
De eerste twee lessen zitten er inmiddels op. De leerlingen zijn bezig geweest met de eerste 4 van de6 stappen in de zgn.onderzoekscyclus nl. verwonderen, verkennen, onderzoek opzetten en uitvoeren. In de laatste lessen volgen dan nog het concluderen en het presenteren.
Ook zullen de leerlingen nog in gesprek gaan via een beeldverbinding met de onderzoekers.

De foto’s (W.Vergeer) geven een beeld van de eerste twee lessen in groep 8a van De Bouwsteen.