Trekvissen weten kieropening bij Haringvlietsluizen massaal te vinden

Miljoenen vissen trokken al door de kier

Uit onderzoek naar de intrek van vissen in het voorjaar 2020 blijkt dat trekvissen de kieropening bij de Haringvlietsluizen massaal weten te vinden. Er werden 23 vissoorten aangetroffen en er zwommen naar verwachting al tientallen miljoenen vissen vanuit zee richting het Haringvliet. Sinds 2019 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier om zo de vismigratie te verbeteren.

Cora van Nieuwenhuizen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: ‘Mooi nieuws dat vissen de doorgang van zee naar de rivieren goed weten te vinden! Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een innovatief natuurproject en de resultaten zijn positief. De komende jaren gaan we door met onderzoeken hoe we vissen het beste kunnen helpen bij hun trektocht.’  

Voor dit onderzoek zijn in één van de 17 sluizen netten geplaatst; fijnmazige netten om kleinere vissen te vangen en een groter grofmazig net om grotere vissen te vangen. In totaal werden er 23 verschillende vissoorten aangetroffen. Gebaseerd op de vangsten tijdens het onderzoek en de ruim 850 kiermomenten sinds 2019, is het de verwachting dat al tientallen miljoenen vissen de Haringvlietsluizen zijn gepasseerd.

Veel haring en sprot

Opvallend is de verscheidenheid van de 23 soorten. Er werden typische trekvissen zoals aal, driedoornige stekelbaars en spiering aangetroffen maar ook zout-, en brakwatersoorten zoals zeebaars, kleine zeenaald, haring en sprot. Deze laatste twee zijn met 95% van het totaal de meest aangetroffen vissen. Ook zoetwatersoorten werden gezien. Deze vissen komen soms aan de zeekant van de Haringvlietsluizen terecht en gebruiken de kier om weer terug te zwemmen naar het Haringvliet.

Soorten zoals zalm, zeeforel en houting zijn zoals verwacht niet aangetroffen tijdens dit onderzoek. Dat komt waarschijnlijk omdat zij de netten goed kunnen ontwijken. Of deze vissen door de kier trekken, wordt daarom op een andere manier onderzocht.

Kieren bij de Haringvlietsluizen

Met het regelmatig op een kier zetten van de Haringvlietsluiten sinds 2019, staat de voordeur van de Rijn-Maasdelta weer open voor trekvissen. Rijkswaterstaat voert het kieren (het Kierbesluit) stapsgewijs in middels het programma ‘lerend implementeren’. Dit meerjarig programma bestaat uit praktijkonderzoeken naar zoutverspreiding en het optimaliseren van de kieropening voor visintrek.