Startersnetwerk Hoeksche Waard en Startcoach gaan samen verder

Gisteren, op 21 oktober j.l. is het officieel bezegeld: Startersnetwerk Hoeksche Waard en Startcoach gaan samen verder. Voorzitter van Startersnetwerk Hoeksche Waard, Sander Kruijthof en Projectcoördinator van Startcoach, Lennart de Pee hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel startende ondernemers in de Hoeksche Waard nog beter te kunnen bedienen door hun krachten te bundelen.

Samenwerkingsovereenkomst

Startersnetwerk Hoeksche Waard is de vereniging die startende ondernemers in de Hoeksche Waard ondersteunt door onder andere de organisatie van netwerk-activiteiten en kennisoverdracht. Startcoach is een stichting die startende ondernemers in de Hoeksche Waard helpt door individuele coaching. Deze twee taken zijn gericht op dezelfde doelgroep en daarom is het een logisch gevolg dat zij deze doelgroep vanaf nu gezamenlijk gaan benaderen. Zij streven ernaar elkaar zo veel mogelijk te versterken en samen te werken door gezamenlijke publiciteit, – activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten en startersavonden, – website en social media.

Start Smart campagne

Tijdens de Algemene ledenvergadering van het Startersnetwerk Hoeksche Waard op 25 september werd de campagne ‘Start Smart’ gelanceerd. ‘Start de Connectie’, ‘Start de Inspiratie’ en ‘Start de Groei’ zijn de 3 pijlers die deze campagne dragen en waarvanuit gecommuniceerd gaat worden in combinatie met de hashtag #startsmarthw. Het ontwikkelen van een gezamenlijke website voor Startersnetwerk Hoeksche Waard en Startcoach is het volgende punt van aandacht.

Gezamenlijke activiteiten

De Hoeksche Startersavond die op 13 november j.l. werd georganiseerd in de Rabobank te Heineoord is al een van de voorbeelden van de activiteiten die het Startersnetwerk en Startcoach gezamenlijk hebben georganiseerd. De tweede editie, waarin ‘het voeren van een goede campagne’ onder de loep zou worden genomen, stond in april op de agenda, maar helaas werd deze opgeschort vanwege de COVID-19 maatregelen. Deze tweede editie zal nu waarschijnlijk in november virtueel aangeboden worden.

Geïnteresseerden in Startersnetwerk Hoeksche Waard en/of Startcoach worden uitgenodigd zich in te schrijven voor de nieuwsbrief via de website www.startersnetwerkhoekschewaard.nl of www.startsmarthw.nl zodat zij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.