Politiek HW: Wethouder Huibert Steen, ChristenUnie

In tegenstelling tot gebruikelijk, geen ½ uur maar een telefonisch interview als gevolg van de corona-maatregelen.

Dus dit werd een kort gesprek met Huibert. Wij spraken over digitaal vergaderen, de gedeeltelijke Lock down, de integrale overleggen met schoolbesturen en het huisvestingsplan onderwijs.
En uiteraard ook over de opgave duurzaamheid.