HWL zoekt nieuwe voorzitter

De voorzitter van de vereniging Hoekschewaards Landschap, Els van Veen, maakte eind augustus via het verenigingsblad, de Waardzegger, bekend dat zij heeft besloten zich bij de eerst volgende Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar te stellen. “Ik vind dat een bestuurder niet langer dan acht jaar aan het roer moet staan. Het wordt dan tijd om een nieuwe frisse wind toe te voegen”: zo licht zij haar besluit toe in de Waardzegger. Voor haar 8 jaar als voorzitter, was ze ook al 3 jaar bestuurslid.

Het bestuur heeft een profielschets opgesteld en zoekt binnen en buiten de vereniging naar kandidaten. Affiniteit met het werk van HWL, bekendheid (ontwikkelen) met de streek en de relevante partijen; organisatorisch en delegerend vermogen; verbinding kunnen maken tussen werknemers, bestuur vrijwilligers en leden,  zijn de belangrijkste eigenschappen die van de nieuwe voorzitter worden verlangd. De belangrijkste taken zijn samengevat:*het aansprekende gezicht zijn HWL naar buiten en binnen de vereniging*leidinggeven aan het algemeen en dagelijks bestuur *het uitvoeren van specifieke aan de voorzitter toegedeelde taken (portefeuille personeelszaken en bezoekerscentra) Een uitgebreid profiel met taken is terug te vinden op hwl.nl  Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd vóór 1 november a.s. contact op te nemen met voorzitter Els van Veen of  secretaris Tineke Zuidgeest. Voor contact stuur een mail of terugbelverzoek naar voorzitter@hwl.nl of secretariaat@hwl.nl  foto: HWL voorzitter Els van Veen