HW landschap:Knotwerkzaamheden gaan wel door

Naast de beperkingen op NBC Klein Profijt  heeft de gedeeltelijke lock down ook gevolgen voor de andere activiteiten van HWL.  Excursies, lezingen, educatieve activiteiten etc. kunnen niet meer of nog maar zeer beperkt plaatsvinden gezien de door overheid gestelde maximale groepsgroottes.
In de agenda op de website van HW Landschap zal te zien wat wordt afgelast en nog wel doorgaat.

De terreinbeheerswerkzaamheden en knotactiviteiten gaan wel door. Ook hiervoor gelden de gebruikelijke en een aantal specifieke beperkingen. De jaarlijkse feestelijke opening van het knotseizoen op de landelijke Natuurwerkdag is wel afgelast.
Ook de jaarlijkse vrijwilligersdag die in april was uitgesteld is nu voor dit jaar definitief geschrapt en hopen ze in april of mei dubbelleuk in te halen. De vrijwilligers zijn via de werkgroepcoördinatoren ingelicht over de precieze besluiten en adviezen. Heel vervelend voor alle HWL vrijwilligers die met  veel energie nieuwe activiteiten hadden opgezet na de eerste lock down en nu alweer activiteiten moeten terugdraaien. Natuurlijk ook voor kinderen en anderen die zich hadden verheugd op natuurlessen etc. Het is helaas niet anders, maar wel keihard noodzakelijk in het belang ter bestrijding van het virus!  Let  op elkaar en blijf gezond!