Gesprek met Basjan Niemansverdriet (CDA)

Met deze agrariër en betrokken raadslid bespraken we een aantal onderwerpen.
De huidige (lage) prijs van de aardappel en de zorgen voor de boeren door de Corona-crisis. Natuurlijk hebben we het ook over het toerisme en hoe de ondernemers in de Hoeksche Waard hier profijt van kunnen hebben. Verder de zondagsrust, voor de één vanzelfsprekend voor de ander constant een punt van discussie. Basjan is trouwens zijn keuze voor de politiek nog lang niet zat. Ook voor een eventuele periode na deze termijn is hij beschikbaar.