Blijverslening voor een levensloopbestendige woning

Joanne Blaak in de studio

In de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard is besloten dat de blijverslening ter financiering van het verbouwen van woning i.h.k.v levensloopbestendig wonen ook na de fusie blijft bestaan. Maar wat houdt zo’n verbouwing in en hoe werkt de procedure om het aan te vragen. Wethouder Joanne Blaak nam ons mee in wat het allemaal betekent en wat er bij komt kijken om het rond te krijgen.