“Baken achter de dijk”

Het boek “Baken achter de dijk”, samengesteld in samenwerking met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Puttershoek, is vanaf nu te koop!

Dit uitgebreid gedocumenteerde boek gaat over een waardevol stuk geschiedenis van ruim vier eeuwen Hervormde Gemeente en Kerk van Puttershoek, één van de oudste dorpen van de Hoeksche Waard met een rijke historie, welke onder de naam “Hoecke” teruggaat tot zelfs ver voor de 14e eeuw.

Het kerkelijk gebouw, dat midden 15e eeuw verrees in de toenmalige kleine dorpskern, werd de basis van wat ruim een eeuw later, na de Reformatie, de Hervormde Gemeente zou worden.

In dit historische document wordt ingegaan op de voorgeschiedenis en het ontstaan van de kerk, het kerkgebouw, de toren en de klok, het interieur en orgel. Naast alle 42 predikanten is er ook aandacht voor pastoraal medewerkers, ambtsdragers, kosters, armen en diaconie, financiële middelen, verenigingen en alle clubs, randzaken, enz.

Het boek telt circa 250 pagina’s, formaat 17,7 X 25,3 cm, heeft een harde omslag, is voorzien van een groot aantal unieke zwart/wit illustraties.

“Baken achter de dijk” is te verkrijgen bij de Hervormde Gemeente Puttershoek . Mail uw bestelling met uw adresgegevens naar baken@hervormdputtershoek.nl en maak € 20,- per boek over naar rek. nr. NL39 RABO 0373 7100 89 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Puttershoek o.v.v. Baken achter de dijk.

Tevens is het boek te koop tijdens inloop, elke dinsdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur, in het Jaap Hoogvliet museum aan de Kastanjelaan 2 of via info@oudputtershoek.nl .

I.v.m. de afgekondigde RIVM-maatregelen zal er dit jaar op de zaterdagen geen openstelling meer zijn voor tentoonstellingen.