Toekomst Nationaal Landschap Centrum

Het is ruim 12 jaar geleden dat het Nationaal Landschap Centrum aan de Veerweg in Numansdorp is geopend. Alle reden voor een onderzoek naar de functies van het centrum en om te bezien wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn. Samengevat zijn er positieve en negatieve aspecten geconstateerd, maar HWL ziet zeker voldoende perspectief om te gaan werken aan een mooie toekomst voor het Nationaal Landschap Centrum. Positief en negatief Diverse functies zijn zo´n 12 jaar geleden ondergebracht in het Nationaal Landschap Centrum. Alle gericht op behoud en ontwikkeling van natuur, landschap, landbouw en cultuurhistorie in de Hoeksche Waard en op de beleving daarvan. Door middel van interviews en het raadplegen van verschillende documenten is een beeld van het functioneren van het centrum in de afgelopen jaren ontstaan. Het meeste is goed gegaan, maar de functie als bezoekerscentrum moet als onvoldoende worden beschouwd. Educatie voor de jeugd en volwassenen is een belangrijk onderdeel van het werk van HWL en het centrum speelt hierin een grote rol. Het is de uitvalsbasis voor de jeugdeducatie in het zuiden van de Hoeksche Waard. Jaarlijks krijgen ongeveer 2500 kinderen van basisscholen les van de vrijwilligers van HWL op het gebied van natuur, milieu en landschap. Er is een structureel aanbod voor de scholen waar goed gebruik van wordt gemaakt. Ook op het gebied van de educatie voor volwassenen is het centrum een succes. De faciliteiten voor lezingen, cursussen symposia, workshops etc. zijn aanwezig en worden benut. Het Nationaal Landschap Centrum biedt onderdak aan de natuurorganisaties die in de streek werken. Het gaat dan om Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en HWL. Een betere uitwisseling van informatie en samenwerking is het gevolg, maar kan/moet worden doorontwikkeld blijkt. De afdeling Natuurbeheer van HWL is mede door de faciliteiten van het centrum uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim 200 hectare natuurterrein in beheer verspreid over de Hoeksche Waard. De tuin rondom het NLC is een aanwinst voor de omgeving. Hij ziet er fraai uit en de variatie aan planten en dieren is er groot. Het is een altijd toegankelijk en aantrekkelijk wandelgebied geworden. De tuin is bijzonder geschikt voor educatieve doeleinden en wordt hiervoor ook veelvuldig gebruikt. Bezoekerscentrum Het Nationaal Landschap Centrum is ontwikkeld als toegangspoort naar het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Bezoekers zouden hier geïnformeerd worden over de mogelijkheden om de streek te beleven en vanuit het centrum hun bezoek starten. Ook de directe omgeving van het centrum zou veranderen en een bezoek aantrekkelijk gaan maken. Bezoekers moesten ook gaan bijdragen aan de exploitatiekosten van het centrum. Echter de bezoekersaantallen blijven structureel te laag. De energie die veel vrijwilligers in het aantrekken van bezoekers hebben gestoken, leverde onvoldoende resultaat op. Als belangrijke oorzaak wordt het achterblijven van de geplande veranderingen in de omgeving van het centrum gezien. Recreatie in combinatie met natuur was de bedoeling. Het centrum zou aan het water komen te liggen. HWL was hierdoor zelfs gedwongen om op een verhoging te bouwen, geschikt voor het waterpeil van het Hollandse Diep. Dat betekende een extra investering bij de bouw. Hoe dan ook is de functie van bezoekerscentrum onvoldoende uit de verf gekomen. Deze functie is per 1 januari van dit jaar opgeschort en dat blijft voorlopig ook zo. Toekomst HWL ziet toekomst voor het Nationaal Landschap Centrum en een projectgroep is van start gegaan om hier invulling aan te geven. Het gaat dan enerzijds om het stimuleren van het gereserveerde gebruik van het centrum door groepen van binnen en buiten HWL. Verder wordt er gekeken naar een mogelijke rol van het centrum bij ontwikkelingen in de directe omgeving en in de Hoeksche Waard. Nadere informatie: Tineke Zuidgeest, secretaris HWL – secretariaat@hwl.nl