Onderzoek: Gemeente Hoeksche Waard 100% dienstverlenend?

De rekenkamer Hoeksche Waard is een onafhankelijk instituut en doet onderzoek naar het gemeentelijk beleid. De rekenkamer is een onderzoek gestart naar de dienstverlening van de gemeente Hoeksche Waard. De gemeente Hoeksche Waard heeft als ambitie om 100% dienstverlenend te zijn. De rekenkamer is benieuwd wat de burgers en bedrijven hiervan vinden. Wat is uw ervaring? De rekenkamer hoort dit graag uit de eerste hand: van u zelf! Goed of slecht, tevreden of ontevreden, alles kunt u kwijt.

We zijn op zoek naar inwoners die contact hebben gehad met Burgerzaken bijvoorbeeld over een legitimatiebewijs, verhuizing, VOG, huwelijk of geboorte en inwoners die een melding hebben gemaakt van een klacht over de openbare ruimte zoals over stoeptegels of snoeiwerk. Ook zijn we op zoek naar ondernemers die de gemeente om bijstand hebben gevraagd, voor of na de coronacrisis.

U kunt zich melden bij de rekenkamer via rekenkamer@gemeentehw.nl. Via enquêtes en interviews wil de rekenkamer uw mening weten over de dienstverlening van de gemeente. Deze gegevens gebruikt de rekenkamer, uiteraard anoniem, voor haar rapport. Eind van dit jaar publiceert de rekenkamer de resultaten in het openbaar.

De rekenkamer Hoeksche Waard onderzoekt of de gemeente haar geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt. De rekenkamer rapporteert rechtstreeks in alle openbaarheid aan de gemeenteraad van de Hoeksche Waard en heeft geen commerciële belangen. Alles wat de rekenkamer doet is openbaar.

De rekenkamer Hoeksche Waard bestaat uit onafhankelijke mensen die geen relatie met de gemeente hebben, geen lid zijn van de gemeenteraad en ook geen ambtenaar zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website https://www.gemeentehw.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/de-rekenkamer/. Heeft u een mening over 100% dienstverlenend van de gemeente Hoeksche Waard of heeft u ervaringen die u met de rekenkamer wil delen, meld u aan via rekenkamer@gemeentehw.nl. Zij spreken u graag!