In Memoriam: Arie de Regt

De omroep heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Arie de Regt op woensdagmorgen 16 september 2020 in zijn laatste verblijfplaats de Hospice in Zuid-Beijerland. Arie mocht 65 jaar worden.

Arie heeft zich 25 jaar in gezet voor ons religieuze programma “voor wie het horen wil”, waarvan 20 jaar ook op de zondagochtend en zondagavond. Mede door zijn inzet en betrokkenheid is het programma op de donderdagavond en de zondag nog steeds gewild bij vele luisteraars. Arie zal bij ons altijd onlosmakelijk verbonden blijven met zijn geliefde programma. Wij zullen zijn betrokkenheid en inzet voor de omroep missen.

Alle medewerkers van Omroep Hoeksche Waard wensen zijn vrouw Jolanda, zijn kinderen en verdere familie veel sterkte toe.