GroenLinks: Openbaarheid van bestuur is een recht, geen gunst

Journalisten van Follow The Money en Platform Authentieke Journalistiek (FTM/PAJ) onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid. Daarvoor hebben ze 17 WOB-verzoeken ingediend bij verschillende overheden, waaronder bij de provincie Zuid-Holland. Anders dan de provincies Groningen en Drenthe, heeft Zuid-Holland het WOB-verzoek niet in behandeling genomen.

Bas van Beek, onderzoeksjournalist, kwam inspreken over zijn ervaring met de provincies: “Zuid-Holland probeert de verzoeken voortdurend af te houden. Ik denk niet dat het voortkomt uit kwade wil, het lijkt meer op paniekvoetbal. De situatie met de informatie-infrastructuur en archieven is dusdanig slecht dat snel naar redenen worden gezocht om het verzoek af te wijzen.

Al in 2012 meldde de archiefinspectie dat de provincie Zuid-Holland het archief niet op orde heeft. In 2016 was dat nog niet verbeterd. Journalisten zijn hier nu de dupe van, aldus van Beek. Zo werd eind 2019 een Wob-verzoek van de Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek in eerste instantie door de provincie afgewezen omdat het te bewerkelijk zou zijn. In de bezwaarprocedure kwam de werkelijke reden naar voren: het zoeksysteem van de Provincie voldoet niet. Een simpele zoekterm levert al gauw 10.000 hits op. 

GroenLinks Statenlid Armine Stepanyan: “Openbaarheid van bestuur is een recht, geen gunst. De overheid is slechts de beheerder van de informatie. Als een burger hier beroep op doet, dan moet de overheid hier gehoor aan geven. Zeker als het gaat om journalistiek onderzoek naar de banden tussen de overheid en grote multinationale ondernemingen zoals Shell, grote bedrijven met grote economische belangen die grote gevolgen hebben voor het klimaat en het welzijn van onze kinderen.”

De Gedeputeerde Staten zijn momenteel met een archiefinspectie bezig. Gedeputeerde Vermeulen heeft ook toegezegd om de hele gang van zaken rondom het WOB-verzoek van FTM/PAJ te evalueren en hieruit de belangrijke lessen te leren.

Kijk hier het debat: https://channel.royalcast.com/webcast/provinciezh/20200916_3?start=2614000  

Volg de Shell papers op https://www.ftm.nl/dossier/shell-papers