Fracties Natuur en Water Natuurlijk: Herstel houtopstand langs de HSL in Mookhoek blijft uit

In  2017 velde het waterschap Hollandse Delta een deel van een houtopstand langs de HSL in de Mookhoek. Onderzoek van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wees uit dat dit in strijd met de wetgeving was gedaan en legde een herplant plicht op. Er zijn geen nieuwe bomen geplant, maar juist meer bomen gekapt. Reden voor schriftelijk vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk.

Illegale kap

In 2013 kocht het waterschap een stuk grond langs de HSL in de Mookhoek. De strook was overgebleven na de aanleg van de spoorlijn en het waterschap nam de grond voor 1 euro over. In de loop van de tijd was er een stukje natuur tot ontwikkeling gekomen in de vorm van een houtopstand van ruim 4500 vierkante meter. Medio september 2017 werd deze houtopstand voor een groot deel gekapt in opdracht van het waterschap.

Op een grove manier werden bomen en struiken met een grote bosfrees tot in de bodem vermalen. Twee rijen bomen en struiken bleven over. Ongeveer midden op het terrein een rij en langs de watergang. Een bewoner schakelde de overheid in en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kwam tot de conclusie dat er in strijd met de wetgeving was gehandeld en legde het waterschap een herplant plicht op voor 800 vierkante meter houtopstand. Herplant moest voor 1 september 2020 gerealiseerd zijn. Volgens de regels moet de nieuwe aanplant in principe op dezelfde plaats worden aangebracht.  In bepaalde gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Agrarisch gebruik

Kort na de kap werd de vrijgekomen grond voor een deel in agrarisch gebruik genomen en de aanliggende akker hiermee uitgebreid. Uit een overleg met de toenmalige heemraad L.Struik bleek dat hiervoor geen toestemming was verleend door het waterschap. Dat was zeker niet de bedoeling en er zou een gesprek plaats vinden met de betreffende landbouwer om dit te beeindigen. 

Niet bekend is of dit ook is gebeurd. Feit is dat het agrarisch gebruik gewoon doorgaat. Jaarlijks wordt de grond bewerkt en beteeld. Ook van nieuwe aanplant op het betreffende terrein is geen sprake. Sterker nog recent werd ook de resterende rij bomen langs de watergang ook nog gekapt.

Opheldering gevraagd

De fracties Natuur en Water Natuurlijk willen opheldering over deze kwestie en stelden schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. We willen weten of en hoe wordt voldaan aan de verplichting tot herplant. Verder willen we duidelijkheid over het agrarisch gebruik van de betreffende grond. Is het waterschap nog steeds eigenaar en zijn hier afspraken over met de aanliggende landbouwer?