CDA Zuid-Holland: Laat kinderen meedenken over het verduurzamen van onze energie

Al geruime tijd wordt vanuit de provincie Zuid-Holland – samen met partners, bedrijfsleven en inwoners – gewerkt aan een breed maatschappelijk betrokken aanpak om de energietransitie te organiseren; de Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 september pleitte CDA-Statenlid Maurits de Haan ervoor om een `kinder-RES´ te organiseren, om kinderen en jongeren mee te laten denken over het verduurzamen van onze energie. 

De ruimtelijke inpassing van de energietransitie gaat volgens De Haan niet zonder slag of stoot. “Alle transities hebben niet alleen hun sporen achtergelaten, maar bijna geen enkele transitie is zonder slag of stoot gegaan. Ook deze transitie zal nog de nodige inspanningen vergen, maar biedt tegelijkertijd grote kansen voor zowel de samenleving als op economisch vlak.”

De Haan benadrukt dat ook in deze transitie samenwerking noodzakelijk is om vorm te kunnen geven aan de nieuwe energie. Desondanks ontbreekt volgens hem in ieder geval één belangrijke doelgroep tijdens bijeenkomsten over dit onderwerp: jongeren. “Je ziet vaak bestuurders en inwoners die al warmlopen voor duurzaamheid, maar de generatie aan wie wij de aarde uiteindelijk door willen geven wordt hier niet bij betrokken. Maar het is wel hun toekomst waar we het over hebben.”

Tijdens de Provinciale Statenvergadering pleitte De Haan er daarom voor om een kinder-RES te organiseren, waarbij kinderen en jongeren op jonge leeftijd kennis kunnen maken met de RES en zo energiegebruik, opwekking en verduurzaming net zo gewoon gaan vinden als lezen en schrijven. De Haan: “Neem kinderen mee in dit traject. Niet alleen op basisscholen, maar ook in het voortgezet onderwijs. Niet alleen uitleggen wat er moet gebeuren, maar laat ze ook meedenken en meebouwen aan een beter Zuid-Holland. De jeugd heeft de toekomst. Laten we die toekomst niet zonder hen vormgeven!”