CDA Statenfractie in Zuid-Holland maakt zich zorgen om provinciale bijdrage aan LEADER

De CDA-Statenfractie in Zuid-Holland maakt zich zorgen om de ontwikkelingen van LEADER, het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkelingen wat mede door provincie en gemeenten gefinancierd wordt. Omdat het door de provincie totale toegezegde bedrag op dreigt te raken, lijkt het erop dat gemeenten vanaf 2021 op moeten draaien voor de totale nationale cofinanciering.

Het subsidieprogramma LEADER is vooral gericht op initiatieven van de eigen bevolking, die bijdragen aan plaatselijke ontwikkeling van het platteland. In Zuid-Holland zijn twee van deze `LEADER-gebieden´, namelijk Holland Rijnland en Polders met Waarden. Beide gebieden hebben een eigen organisatie die vanuit een door hen opgestelde Lokale Ontwikkel Strategie (LOS) bepaalt welke projecten worden voorgesteld aan de provincie om in aanmerking komen voor ondersteuning.

“De huidige LEADER-periode van vier jaar eindigt eind dit jaar, maar wordt zeer waarschijnlijk met nog twee jaar verlengd in afwachting van nieuw Europees beleid,” aldus CDA-Statenlid Michel Rogier. Op een subsidieaanvraag wordt maximaal 40% subsidie verleend, die voor de helft vanuit Europa komt, 25% uit een bijdrage van de betrokken gemeente en de overige 25% vanuit de provincie. “Maar een uitzondering vormen de organisatiekosten,” legt Rogier uit. “Deze kosten worden voor 50% uit Europese middelen en voor 50% uit provinciale middelen betaald. Het probleem is dat we dus nog 2 jaar door moeten gaan, maar het totale toegezegde bedrag vanuit de provincie dreigt op te raken.”

Het CDA maakt zich daarom ernstig zorgen over het verdere verloop van de regeling. “Dat zou betekenen dat de gemeenten vanaf 2021 op moeten draaien voor de totale nationale cofinanciering. Maar dat ligt bij veel gemeenten erg moeilijk, zeker gezien de huidige Corona-tijd.”

Zo zijn er een aantal prachtige initiatieven die klaar zijn om ingediend te worden. “Als de provincie de komende twee jaar geen bijdrage kan leveren, zullen de gemeenten dit deel niet kunnen overnemen en blijven deze mooie initiatieven liggen,” aldus CDA-fractievoorzitter en LEADER-lid Marjon Verkleij uit Alphen aan den Rijn. “Dat zou echt zonde zijn!”

De CDA-Statenfractie heeft aan het college van Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd en probeert de subsidie van organisatiekosten apart beschikbaar te stellen. “Daarmee proberen we om het college met voorstellen te laten komen, waarmee cofinanciering van projecten door de provincie mogelijk moet blijven.”