Vertrek fractievoorzitter GroenLinks Hoeksche Waard

Na veertien jaar fractielid voor GroenLinks te zijn geweest heeft fractievoorzitter Sandra Hol te kennen gegeven haar functie per 13 oktober 2020 neer te leggen. Het bestuur van de partij betreurt deze voor hen onverwachte beslissing en vindt het jammer dat zij besloten heeft te vertrekken.

Sandra Hol heeft donderdag 27 augustus haar vertrek bekend gemaakt aan de burgemeester.

Het voorzitterschap zou al per september 2020 overgedragen worden aan Vincent Rietvelt, dat Sandra ook de fractie zou verlaten was niet voorzien. De leden van GroenLinks Hoeksche Waard zijn eerder per mail geïnformeerd. Met het overdragen van het fractievoorzitterschap aan Vincent Rietvelt en het vertrek van Sanrda uit de fractie ontstaat een vacante zetel, deze zal ingevuld worden door GroenLinks volgens de daarvoor geldende regels van de kieswet.

Als reden voor haar vertrek geeft Sandra Hol aan dat zij vindt dat haar ervaring onvoldoende gewaardeerd werd. De lijst met haar wapenfeiten is aanzienlijk. De belangrijkste drijfveer voor het fractielid omschreef ze zelf eerder als ‘Mensen die onzichtbaar zijn of die niet in staat waren een vuist te maken een stem te geven’. Het bestuur van GroenLinks Hoeksche Waard is Sandra zeer erkentelijk voor haar inzet en expertise in de afgelopen 14 jaar. Sandra neemt afscheid in de raad op 13 oktober 2020.