Terugblik op de Motie Vluchtelingen

Mark de Koning in de studio

Namens de PvdA HW heeft Mark de Koning een motie ingediend om een nota (brief) te sturen vanuit de gemeente Hoeksche Waard naar de staatssecretaris Mw. Broekers-Knol, met als strekking dat de gemeentes in Nederland een krachtig signaal afgeven aan het kabinet om een, een deel van, de verweesde kinderen in de vluchtelingen kampen in Griekenland onderdak te bieden in Nederland. De motie werd afgewezen. Mark de Koning vertelt erover….