Speelbox: Spelen voor kinderen met een EMB

Kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) kwamen vanwege het coronavirus thuis te zitten. Normaal gesproken gaan deze kinderen naar een speciale school of opvang waar specifieke, maar kostbare, speelmaterialen aanwezig zijn.
Ook de dochter van Nicole van den Dries uit Maasdam kwam thuis te zitten. Nicole, voorzitter van Stichting in Actie en zelf werkzaam met kinderen met EMB, bedacht een manier voor ouders om samen met hun kind bezig te blijven nu de dagbesteding wegviel.
Samen met andere partijen, waaronder Rijndam, creëerde ze een Speelbox voor ouders en hun kinderen met EMB. Het idee werd landelijk opgepakt en inmiddels zijn er zo’n 100 speelboxen in bruikleen, waarvan 5 in de Hoeksche Waard. Nicole van der Dries kwam naar de studio om erover te vertellen.