Nieuwe merkcampagne de Zonnebloem: ‘Wij laten ze niet zitten’

Veel Nederlanders zijn sociaal geïsoleerd als gevolg van hun lichamelijke beperking. Een groot probleem, dat door de samenleving vaak niet wordt gezien. Daarom lanceert de Zonnebloem vandaag een bewustwordingscampagne die dit zichtbaar en invoelbaar maakt. Waarin bovendien de ambitie en de rol van de organisatie duidelijk wordt gemaakt: ‘Wij laten ze niet zitten’. De campagne maakt onderdeel uit van een multimediale meerjarenstrategie.

De Zonnebloem is er voor alle mensen die door een lichamelijke beperking sociaal geïsoleerd zijn. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. De organisatie staat voor een grote uitdaging. De toenemende vergrijzing en een steeds verder terugtredende overheid, zet de sociale en recreatieve zorg, en aandacht onder zware druk. Uit onderzoek is gebleken dat te weinig mensen weten dat de Zonnebloem er juist is om die aandacht en ontspanning te bieden aan mensen met een fysieke beperking.

“Jullie gaan door met school en werk. Voor mij is het gestopt.”

Hoofdrolspeelster in de commercial is Fien. Vijftien jaar geleden werd Fien opeens gehandicapt. Het voelde alsof haar leven stop werd gezet. Ze had een succesvolle carrière, een sportief en sociaal leven en ze zorgde voor haar tienjarige zoon Rick. “Ik ben echt beperkt geworden. Ik kan niet even snel ergens heen. Ik kan niet overal makkelijk naar het toilet. En ik ben afhankelijk van anderen om ergens te komen. Dat Fien het sporten moest opgeven deed het meeste pijn. “Ik sportte fanatiek – tennis en badminton. En ging twee keer in de week met Rick naar het voetbal. Ik heb nu geen contact meer met de verenigingen, dat verwatert toch, net als het contact met oud-collega’s. Dat maakt me wel eens boos en verdrietig. Ik voel me soms best alleen”, vertelt Fien in de commercial. “Ik hoorde van de Zonnebloem en dacht dat het alleen voor oude mensen was, maar ze zijn er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Bij de Zonnebloem heb ik Bettiny leren kennen. Zij is vrijwilliger en zij is inmiddels een vriendin van me geworden. Dankzij haar kom ik weer buiten.”

Wij laten ze niet zitten

Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De vrijwilligers van de Zonnebloem laten hen niet zitten. Jij toch ook niet? Om Nederland zo goed mogelijk te bereiken, hebben we gekozen voor een gebalanceerd mediaschema. De commercial is vanaf 17 augustus gedurende 3 weken te zien in de reclameblokken van STER, Talpa en de regionale omroepen. Met deze campagne hoopt de Zonnebloem Nederland bewust te maken van het dreigend sociaal isolement onder mensen met een lichamelijke beperking en dat de Zonnebloem er alles aan doet om dit te verminderen. Vandaar de oproep om de Zonnebloem te ondersteunen door donateur of vrijwilliger te worden.