Klimaatverandering

Klimaatverandering en klimaatadaptatie. Oftewel, het klimaat verandert en hoe gaan wij daar als gemeenschap mee om. Hoe houden we de boel leefbaar en wat is wiens rol daarbij. De gemeente heeft een vragenlijst op haar website geplaatst om op dit gebied de burger meer te laten meespreken. Wat vindt de inwoner belangrijk en wat kan of moet die zelf doen. De vragenlijst staat op: www.gemeentehw.nl/aanpasssen-aan-klimaatverandering. Je kan deze invullen tot 17 augustus.


Harry van Waveren – Klimaatverandering