De rol van raadsleden na invoering corona-wet

In crisistijd neemt de veiligheidsregio een (groot) gedeelte van de politieke/ambtelijke verantwoordelijkheid over. Door middel van verordeningen wordt dit juridisch geregeld. Maar zo’n situatie moet niet te lang duren. Daarvoor komt er u wetgeving aan om dit verder te regelen. Maar het is bij menig raadslid nog de vraag of het democratisch model niet teveel buiten spel gezet wordt met de komende nieuwe wetgeving. Marga van Hulst en Mireille Louwerens kwamen dit toelichten.