Boerenprotest

Arie Verhorst

Boerenprotest

Er zijn in dit land, en dus ook in de Hoeksche Waard, grote problemen met de stikstof en de uitstoot daarvan. En als gevolg daarvan worden er allerlei maatregelen bedacht om dit te reduceren. De landbouw is voor 40% verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot en de minister heeft nu bedacht dat de veehouders geen eiwitrijk (kracht-) voer meer mogen bijvoeren aan de koeien. Dit tot onvrede van de boeren omdat zij dan niet meer goed kunnen zorgen voor hun dieren.

Vanaf 1 september is het verboden om een bepaald krachtvoer te gebruiken en men hoort al rondgaan dat er controles bij boeren en bij leveranciers zullen gaan plaatsvinden om te zien of die dat voer nog hebben.

De LTO is weliswaar de gematigde tak van de vertegenwoordiging en de FDF de militantere tak, maar zelfs de LTO gaat dit veel te ver. We spraken met Arie Verhorst…..