Winst voor de boerenlandvogels

De provincie gaat op zoek naar financiële middelen om het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ ook na 2020 te continueren. Een voorstel van de Partij voor de Dieren daartoe behaalde tijdens de vergadering van Provinciale Staten afgelopen woensdag een ruime meerderheid. Alleen het CDA stemde tegen.

De motie daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP en de VVD.

Het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ is in 2019 opgesteld om de boerenlandvogels en daarmee de biodiversiteit te versterken. Terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers hebben veel tijd en inspanningen gepleegd om samen met de provincie het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027’ tot stand te brengen.

De biodiversiteit gaat veel harder achteruit dan gedacht en ook de boerenlandvogels, zoals de grutto, de kievit en de patrijs nemen in aantallen in Zuid-Holland nog steeds af, ondanks alle reeds genomen maatregelen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Ik ben heel blij met de brede steun vanuit de oppositie en coalitie, zoals GroenLinks, VVD, PvdA, en CU/SGP. Verbazingwekkend was wel dat alleen het CDA tegenstemde, terwijl zij in de vorige Statenperiode zelf nog een motie hiertoe hebben ingediend. Het is namelijk winst voor de weidevogels en dat is hard nodig”.

Ariëtte Kasbergen (woordvoerder natuur voor GroenLinks): “In de nieuwe coalitie is er minder geld beschikbaar dan voorheen, maar de plannen lopen tot 2027. Er zijn verwachtingen gewekt bij de betrokken instanties en het is mooi dat dit college de afspraken uit de vorige periode probeert na te komen en ook voor de komende tijd zijn best gaat doen om geld te reserveren voor dit belangrijke actieplan.”