Panoramakijker voor Stichting Fort Buitensluis

Woensdagmiddag 15 juli overhandigde bestuurslid Jan Luteijn van Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen een panoramakijker aan de voorzitter van Stichting Fort Buitensluis dhr. Jack de Leeuw.

De kijker is een prachtige aanwinst op het nieuwe panoramaterras van Fort Buitensluis. Het schitterende overzicht over het Hollands Diep wordt door de kijker nog eens extra uitvergroot!

Stichting ABH heeft het verzoek van het Fort gehonoreerd omdat het past in de doelstelling om aandacht te geven aan de cultuurhistorie aan de zuidrand van Numansdorp.

Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen heeft als doelstelling het behouden en beheren van het culturele erfgoed van Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. De Stichting heeft inkomsten door een jaarlijkse bijdrage van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en beschikt over een eigen vermogen.

De Stichting beheert een uitgebreid archief wat deels digitaal raadpleegbaar is. Het archief bevat vele oude rekeningen (vanaf 1521), notulen, historische kaarten en foto’s tot en met de periode dat er sprake was van een uitgestrekt en modern landbouwbedrijf. De Stichting is ook eigenaar van de eeuwenoude Hensbeker die alleen wordt gebruikt tijdens het Ambachtsheerendiner.

Stichting Ambachtsheerlijkheid heeft eerder financieel bijgedragen aan:

· het Watersnood monument op Schuring;

· toneeluitvoeringen in het Trekkerstation;

· aan de inrichting van het Natuur- en Landschapscentrum;

· aan de viering van de 300e Buitensluisse Paardenmarkt;

· en in 2018 aan het kunstwerk bij de dorpshaven van Numansdorp.

Traditioneel worden giften verstrekt aan de Hervormde gemeente voor kerk en diaconie.

Fort Buitensluis deed vorig jaar een verzoek om een panoramakijker aan te schaffen voor het nieuwe dakterras. Dit verzoek is door het bestuur gehonoreerd en er is een bedrage van enkele duizenden euro’s beschikbaar gesteld om de kijker te kopen. Het Fort maakt volgens het bestuur onlosmakelijk deel uit van de geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid. Dat bezoekers van Fort Buitensluis door de kijker een groot deel van het omliggende gebied van land en water kunnen zien vindt het bestuur een aantrekkelijke gedachte.