Opnieuw aandacht gevraagd voor maaibeleid door de gemeente

Voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni had Linette Swinkels uit Strijen zich gemeld voor het inspreekrecht om aandacht te vragen voor de schadelijke gevolgen voor flora en fauna van het maaibeleid van de gemeente.

De 3e jaars studente van het Techniek college vond dat de gemeente de plan flink misslaat om in deze periode met zulke grove maaimethoden de slootkanten te maaien zoals vorige week in Strijen is gebeurd. Juist in deze periode zijn er heel veel insecten en bloeiende planten in de slootkanten, kikkers etc. Met zware machines wordt de grond kapot geslagen en men laat het maaisel liggen. Het aantal insecten is de laatste jaren landelijk al met 80 % afgenomen en daarmee ook een zelfde afname voor het voedsel van weidevogels etc. die daardoor ook ernstig worden bedreigd. Ze gaf een aantal tips hoe het ook kan, zoals het ook al wordt gedaan door Waterschap en provincie. Linette vroeg daarom vriendelijk het maaibeleid voor 2021 aan te passen.

De raadsleden waren zeer geïnteresseerd en stelden vragen en spraken de complimenten uit naar Linette om als jonge inwoonster van de Hoeksche Waard het woord te voeren. Een paar raadsleden constateerden dat over hetzelfde probleem een jaar geleden ook al was ingesproken door Dick van Houwelingen van HWL en vroegen zich af wat naar aanleiding daarvan voor actie was genomen door de gemeente.

Afgesproken is dat de verantwoordelijke wethouder, Van Waveren, gevraagd zou worden daar schriftelijk op te reageren. Uiteraard is HWL blij met de steun van Linette en is zeer benieuwd naar de reactie van de wethouder.

De inspraakreactie en de bespreking zijn terug te vinden op: https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/vergadering/724242/Oordeelsvormende%20vergadering%2030-06-2020

Foto: print screen uit de digitale raadsvergadering van 30 juni
Linette Swinkels te zien links in het midden (aanduiding Frits Slootmans is niet juist)