Natuurgebied Korendijkse Slikken vanaf 16 juli weer open

Vanaf donderdag 16 juli zijn bezoekers weer van harte welkom in de Korendijkse Slikken. Na een periode van rust voor de aanwezige broedvogels is het weer mogelijk om het gebied te ontdekken vanaf de 5 kilometer lange wandelroute met de bijzondere uitkijkplekken als de kijkterp en de kijkhut.

Geef je zintuigen de kost
Ga op ontdekking en geniet van het ruige deltanatuurlandschap. Hier ervaar je echt een ‘einde-van-de-wereld-gevoel’. De rietruigte biedt plaats voor vele moeras- en rietvogels zoals kleine karekiet, cetti’s zanger, rietgors maar ook de bruine kiekendief. Juist deze vogel was de afgelopen periode gebaat bij de rust. Bij de natte delen, rondom slikkige oevers en in kreken kun je zilverreigers en vele soorten watervogels aantreffen, zoals wintertalingen en krakeenden. Ook tref je nu langs het wandelpad op verschillende plaatsen heemst aan. De dichtbehaarde bladeren nodigen uit om te aaien en de zacht roze bloemen vormen een kleurrijke verschijning in het gebied. Bovendien is heemst rijk aan stuifmeel en nectar, wat weer voedsel biedt voor de wilde bijen.

Herstel wandelroute langs het Spui

De zware stormen van vorig jaar en begin dit jaar, zorgden voor beschadiging aan het wandelpad dat langs het Spui loopt. Vegetatie kreeg nauwelijks kans om zich te hechten in het kokosdoek. Dit doek is in 2019 aangebracht tijdens het natuurherstel en de recreatieve impuls van de Korendijkse Slikken en is bedoeld om de afkalving van de kade tegen te gaan. Omdat de werkzaamheden niet eerder konden starten vanwege het broedseizoen, wordt de schade aan het pad vanaf 1 augustus hersteld. Ook wordt het pad naar de kijkterp verbeterd. Dit betekent dat het wandelpad vanaf deze datum beperkt toegankelijk is. Bezoekers in het gebied worden via bordjes gewezen op de werkzaamheden en waar wel en niet gewandeld kan worden. Volg daarbij de aanwijzingen van de aannemer op. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Boswachter Chantal van Burg van Natuurmonumenten: “De Korendijkse Slikken zijn vanaf 16 juli dus weer open. Ook nu gelden nog steeds voorzorgsmaatregelen die wij onze bezoekers meegeven als zij een bezoek brengen aan de natuur: geef elkaar de ruimte, vermijd drukte, blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten, laat papieren zakdoekjes en ander afval niet achter in de natuur en volg de aangegeven looproute op in de kijkhut. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van de natuur.”