Na 40 jaar afscheid van het onderwijs

‘Ik wilde eigenlijk helemaal het onderwijs niet in, maar de verpleging’. Dat het leven soms heel anders verloopt, dan van tevoren gedacht, heeft juf Corry van den Worm – Colijn ervaren nu ze na 40 jaar trouwe dienst het onderwijs gaat verlaten. Dit laatste onderwijsjaar is Corry de juf van groep 4b op De Bouwsteen in ‘s-Gravendeel. Zorgen heeft er van jongs af aan wel in gezeten: veel oppassen en verzorgen van kinderfeestjes alleen…..Corry bleek niet zo goed te zijn met zieken.
Toen pa een advertentie zag staan voor de kleuteropleiding (de zgn. KLOS) viel alles op z’n plek. Dit was wat ze wilde! Met jonge kinderen werken en voor ze zorgen in hun ontwikkeling. Veel praktijklessen in Rotterdam vormden de basis voor haar onderwijscarrière.
Na haar opleiding wilde ze graag aan de slag in ‘haar’ dorp ‘s-Gravendeel. Omdat ze zelf uit dit dorp afkomstig was, had ze ‘n streepje voor op ‘buitenstaanders’ en kon ze meteen aan de slag bij haar oude stagebegeleidster, juf Hetty. Een warme vriendschap was geboren!

Corry werkte eerst als kleuterjuf op De Vlaswiek en na zo’n 7 jaar, een hoofd acte en een applicatiecursus verder, verkaste ze naar groep 3 op De Wegwijzer, de voorloper van de huidige Bouwsteen.Ondertussen was ze ook moeder geworden van twee prachtige dochters en voor Corry was wel heel duidelijk: ’Ik kan echt niet alleen maar moeder zijn, ik wil er nog wat anders bij doen!’Dat was in die tijd geen automatisme, want eigenlijk werkte iedereen fulltime.Uiteindelijk ging de toenmalige directeur overstag en werd Corry de eerste juf die in een duobaan ging werken; groep 3, invulling van ADV van de directeur en als er inval nodig was bij de kleuters, weer terug naar groep 1,2.
De huidige invulling voor werkdrukverlaging maakte Corry ook al mee in de jaren ‘80, al hadden we er toen nog geen benaming voor. Als er meer dan 30 kinderen in groep 3 zaten, waren er enkele privileges: de directeur verbouwde een deel van de school tot er voldoende plek was voor een halve groep en zo werd enkele keren per week de groep opgesplitst en was er voor even wat meer lucht.In 40 jaar zijn er natuurlijk heel wat hoogte- en dieptepunten de revue gepasseerd; heel ingrijpend waren collega’s die haar zijn ontvallen en waar ze nauw mee samenwerkte. Gelukkig zijn er ook talrijke pareltjes die ze nooit zal vergeten.
Een mooi voorbeeld: in de eerste jaren was er voor de kleuters die naar de eerste klas van de lagere school (nu groep3) gingen een heus eindfeest met optocht en al. Ook de viering van 100 jaar christelijk onderwijs was onvergetelijk; iedereen ging verkleed over het dorp.
Die christelijke identiteit heeft Corry altijd hoog in het vaandel staan. Dagelijks danken en bidden met en voor de kinderen. En de dankbaarheid als er weer een jaar mocht worden afgesloten. Ze heeft ook altijd geprobeerd die identiteit mede vorm te geven in de jaren dat ze het team of de collega’s vertegenwoordigde in de MR of de GMR.

Corry wil ook benadrukken hoeveel het team voor haar betekent! Al die jaren lief en leed met elkaar delen en er voor elkaar zijn, ook als het tegenzit waren voor haar basis om het 40 jaar te kunnen en mogen volhouden!Veertig jaar die zijn omgevlogen en waarin aan de ene kant veel (visie op onderwijs,methodes, van krijt- naar digibord, etc.) maar in basis ( de liefde en zorg in ontwikkeling van kinderen) maar weinig is veranderd.Corry heeft in de loop van die 40 jaar alle groepen wel voorbij zien komen en eerlijk gezegd heeft ze geen voorkeur voor een bepaalde groep, hoewel……..als je het aan haar zou vragen, stapt ze zo weer in bij de kleuters!
Afscheid nemen aan het eind van een bewogen schooljaar met de corona crisis waar we nog altijd mee te maken hebben. In plaats van het jaar rustig te kunnen afbouwen, moest er plotseling weer iets geleerd worden: onderwijs geven op afstand, online werken en in de Meet contact houden met kinderen en ouders.Corry is wel blij dat kinderen deze laatste periode toch weer naar school konden. Fijn om nu weer dichtbij contact te hebben!Nu kijkt ze uit naar de eerste zomervakantie waarin ze echt ‘vrij’ is en die niet afgesloten wordt met startactiviteiten voor een nieuw schoolseizoen. Na de vakantie zal ze zich trouwens zeker niet gaan vervelen! Want behalve dat ze vaak bezig is met creatieve uitingen, hoopt ze volop te gaan genieten van haar kleinkinderen en wil ze zich enkele dagdelen per week aanmelden voor vrijwilligerswerk.In verband met de corona maatregelen is er woensdag 15 juli vanaf 12.15 uur een heuse uitzwaai receptie, vanaf de school aan
De Vlasakker door het dorp!

Foto: W.Vergeer