Motie voor goedkopere huizen

Er moeten koopwoningen onder € 200.000 komen.
Starters en senioren zitten helemaal klem. Er is geen doorstroming.
Dus laten we ‘out-of-the-box’ denken.
En de SGP heeft een motie ingediend die unaniem door de raad is aangenomen. Hierin het college wordt opgeroepen om dit te realiseren. Een gesprek met Adriaan van der Wulp van SGP.