HWSP: Goed nieuws voor de HW senioren

Op 7 juli jongstleden heeft de gemeenteraad de perspectiefnota 2021 unaniem vastgesteld. In deze nota staan vooral nieuwe voorstellen van het College voor de komende jaren aangegeven. Deze nieuwe voorstellen zijn dus door alle partijen omarmd. Het meest bijzonder zijn de voorstellen die behoren bij de wens dat elke inwoner in staat moet zijn mee te doen aan de samenleving. De plaatselijk activiteiten moeten voor elke inwoner toegankelijk zijn. Als mensen meer contact hebben met elkaar zal ook de eenzaamheid verminderen. Ook moet men in staat zijn te reizen en familie of vrienden te bezoeken. Of ergens te gaan winkelen, naar de stad te gaan of een museum te bezoeken.

Waar de Hoeksche Waardse Senioren Partij al 2 jaar over spreekt, is nu opgenomen in de gemeentelijke plannen voor 2021.

Het College stelt voor om de (verborgen) armoede op te sporen en deze met een aantal maatregels te verminderen.

Zo willen ze:

1. De Rotterdampas invoeren voor de inwoners met laag inkomen!

2. Een Openbaar Vervoerspas in de daluren voor inwoners met een laag inkomen. Dus ook voor ouderen met AOW en evt. een klein pensioentje!

3. Activiteiten ontwikkelen om de mensen met financiele problemen sneller in beeld te krijgen waardoor eerder hulp mogelijk wordt.

Het zal u niet verbazen dat de Hoeksche Waardse Senioren Partij daar erg blij mee is. Eindelijk wordt er geluisterd naar wat wij al lang roepen. Het stimuleert ons des te meer om door te gaan en de belangen van de senioren steeds duidelijk voor het voetlicht te brengen!

Voor de volledigheid moeten we vermelden dat het definitieve besluit hierover pas wordt genomen bij de behandeling van de begroting 2021, die in het najaar plaatsvindt.