Hoeksche Waardse boeren tellen nachtvlinders

Tot vorig jaar zijn vlindermetingen vrijwel uitsluitend in natuurgebieden gedaan en eigenlijk nooit in agrarische gebieden. Sinds vorig jaar is dat anders. Eind augustus 2019 is het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) gelanceerd, een initiatief van BoerenNatuur en LTO Noorden in samenwerking met de Vlinderstichting. Ook in de Hoeksche Waard zijn er weinig gegevens over vlinders in het agrarisch gebied. Op initiatief van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW) tellen 5 Hoeksche Waardse boeren deze zomer nachtvlinders op boerenland, waardoor ze meer inzicht krijgen in hoe het ervoor staat met deze belangrijke schakel in de biodiversiteit.

Aanleiding
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar aantallen en soorten vlinders, echter vooral in natuurgebieden. Akkers, weiland en boerenerven worden daarbij vaak niet bij betrokken, terwijl voor vlinders het boerenland ook een belangrijk leefgebied is. Dit was aanleiding voor BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting om te onderzoeken hoe dit kan worden verbeterd. Hieruit is in 2019 het BIMAG voort gekomen: het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden. Boeren tellen hierbij zelf, soms ook met hulp van vrijwilligers, vlinders.

50 Boeren in Nederland, 5 in de Hoeksche Waard
Vorig jaar deden in heel Nederland 21 boeren mee aan het BIMAG project, dit jaar is dit uitgebreid naar 50 tellende boeren in heel Nederland. De Hoeksche Waardse boeren doen al veel voor de biodiversiteit, vooral met de akkerranden. Maar wat het effect is op vlinders, en dan vooral op de nachtvlinders, is niet bekend. Voldoende reden om dit nader te onderzoeken.

Led-emmers voor de nachtvlinders
De boeren in de Hoeksche Waard richten zich vooral op de nachtvlinders. Over deze vlinders is heel weinig bekend. De vlinders worden gevangen met Led-emmers. Dit zijn emmers met een opening in het deksel, waarin een lichtstrip met ledlampjes is geplaatst. De vlinders komen op het licht af en komen dan terecht in de emmer. Op de bodem van de emmer liggen eierdozen. De vlinders verstoppen zich in en onder deze dozen. ’s Ochtends vroeg wordt de emmer geopend. De vlinders worden gefotografeerd en geteld waarna ze weer wegvliegen. De boeren sturen de foto’s naar de Vlinderstichting, die daarmee precies in kaart kan brengen om welke vlinders het gaat.
Iedere boer heeft 3 Led-emmers.1 emmer staat op het erf, 1 wordt geplaatst in een akkerrand en de 3e emmer heeft een plek in het gewas, bijvoorbeeld in het graan of in de suikerbieten. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de plekken waar de vlinders zitten en de verschillen daartussen.

Resultaten
De resultaten worden verwerkt door de Vlinderstichting en het CBS. Het is verrassend hoeveel nachtvlinders soms in de emmers zitten. Juist omdat ze ’s nachts actief zijn, sta je er niet bij stil dat ze er zijn. Ook al zie je ze niet of nauwelijks, ze vormen een belangrijk onderdeel van onze biodiversiteiten CCHW wil daar graag meer inzicht in krijgen.