Herinneringen in Boek en Beeld

Patricia & Viola van der Beek

Als iemand iets meemaakt en zelf niet weet hoe dit het beste verwoord kan worden kan je de hulp inroepen van Patricia & Viola van der Beek.
Bewaren voor het nageslacht en ook nog eens in een vorm die je zelf het mooist vindt.
Uiteraard zijn er kosten aan verbonden, maar in onderling overleg kun je een heel eind komen.  www.boekenbeeld.nl