De RAD start campagne “Recycleklaar”

Lege en losgemaakte verpakkingen zijn beter te verwerken.

Het afval scheiden in de Hoeksche Waard gaat goed. Nu is het tijd voor de volgende stap. Daarom vraagt de RAD met de campagne Recycleklaar op een vrolijke manier aandacht voor hoe het nóg beter kan: leeg, los en plat zijn plastic verpakkingen beter te verwerken.

De insteek van de campagne is positief. Want eigenlijk gaat het afval scheiden al heel goed. Zo goed, dat de grootste winst nu te behalen valt in het goed aanbieden van het gescheiden materiaal, zodat het makkelijker en nog beter verwerkt kan worden. Daarom wil de RAD meer aandacht vragen voor het leegmaken van verpakkingen en materialen zoveel mogelijk los van elkaar in de bak te gooien. Dan is je verpakking ‘recycleklaar’.

Kliederboel in de sorteerinstallatie
“Nu het scheiden van afval steeds vanzelfsprekender is, is het goed om ook de kwaliteit van het gescheiden afval te verbeteren. Vaak is niet bekend dat een halfvol pak yoghurt of een niet-opgemaakte fles shampoo problemen oplevert bij de sorteerinstallatie. Zonde, want het zorgt voor onnodige storingen en te volle verpakkingen worden niet verwerkt tot nieuwe grondstoffen, maar verdwijnen alsnog bij het restafval.

Geen lijstjes, wel lol
De campagne is bedoeld om verpakkingen ‘recycleklaar’ te maken. De verpakkingen vertellen op een vrolijke manier hoe ze het liefst ingezameld willen worden. Knijp of lepel je verpakking goed leeg, omspoelen is niet nodig. Van yoghurtbakjes trek je het aluminium deksel los. Beide materialen mogen bij het plastic, maar wel los van elkaar. Om diezelfde reden kun je beter geen plastic verpakkingen in een leeg conservenblikje proppen. Leeg en los inzamelen dus, dan is je plastic recycleklaar. Die bewustwording wil de RAD aanwakkeren.

Goed Scheiden Loont
De campagne Recycleklaar is onderdeel van het afvalbeleid dat de RAD voert. De hoeveelheid ingezameld restafval in 2019 bedroeg 121 kg per inwoner per jaar. Dat wil de gemeente terugbrengen naar 100 kg restafval per jaar. Recycleklaar gaat hier een eigen rol in spelen. Want hoe meer er gerecycled wordt, hoe kleiner de hoeveelheid restafval. Bovendien kunnen er dan de mooiste nieuwe producten van gemaakt worden, iets waar de inwoners zelf ook plezier van hebben.

Feiten en cijfers
De campagne is een voortvloeisel van de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen sloten voor de periode 2020 – 2029. In deze overeenkomst zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling en vergoeding voor de inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons). Nederland behoort tot de koplopers in Europa: van alle metalen verpakkingen wordt 95% gerecycled, van de kunststof verpakkingen al 52%.