Corona-update cultuur – verdere versoepelingen per 1 juli

Op 24 juni kondigde het Rijk nieuwe versoepelingen in de cultuursector aan. Wij zijn blij dat er steeds meer mogelijk wordt! De versoepelingen hebben ertoe geleid dat we inmiddels besloten hebben om te stoppen met de meldingsplicht bij hervatting van activiteiten. Wij vragen u wel om op uw locatie een plan van aanpak te hebben dat overlegd kan worden bij een eventuele controle. Het plan van aanpak moet voldoen aan de vereisten vanuit de geldende protocollen voor uw sector. Daarnaast moet u het delen met uw leden, docenten en indien van toepassing de exploitant/beheerder van uw accommodatie.

Noodfonds

De gemeenteraad heeft vorige week besloten om een noodfonds in te stellen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die in acute financiële nood zitten. Staat uw vereniging, stichting of onderneming in de rode cijfers of dreigt u hier op zeer korte termijn in terecht te komen? Neem in dat geval contact op met de gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening. Lees hier meer informatie over het noodfonds.

Basisregels blijven van kracht

Het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal mensen dat eraan overlijdt is flink afgenomen. Dat hebben we met elkaar bereikt door ons te houden aan de volgende maatregelen:

  • Heeft u milde klachten? Blijf thuis en laat u testen. Bent u benauwd en/of heeft u koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf weg van drukke plekken.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Was vaak uw handen.
  • Schud geen handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna meteen weg.
  • Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Handige websites

Handige informatie over de coronamaatregelen, protocollen en mogelijkheden per sector vindt u onder andere op de onderstaande websites:

Verruiming voor koren

Tijdens de persconferentie was er speciale aandacht voor zangkoren en zangensembles. Voor hen wordt repeteren en optreden weer mogelijk. De voorwaarden waaronder dit kan, zijn nog niet bekend. Het RIVM  komt op zeer korte termijn met een aanvullend advies.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met Hoeksche Waard Actief. Zij helpen u graag! De medewerkers zijn bereikbaar via e-mail info@hoekschewaardactief.nl of telefonisch via 085 – 070 73 47.