Burgemeester overhandigt lintjes aan decorandi – 3 juli

Gemeente Hoeksche Waard is sinds april maar liefst 19 Leden in de Orde van Oranje-Nassau en 2 Ridders in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Door het coronavirus verliep de jaarlijkse traditionele lintjesregen dit jaar anders dan voorheen. Geen feestelijke bijeenkomst dus, maar burgemeester Bram van Hemmen verraste de decorandi op 23 en 24 april met een telefoontje om het heugelijke nieuws te brengen. De lintjes zelf bleven veilig opgeborgen in de kluis van de gemeente.  Voor het opspelden werden landelijk andere data gekozen: donderdag 2 en vrijdag 3 juli. Burgemeester Van Hemmen kon nu wel persoonlijk langs bij de decorandi met de versierselen.

Natuurlijk hield hij bij zijn bezoek rekening met de 1,5 meter afstand regel. Daarom werden de lintjes opgespeld door de partner of een andere huisgenoot. Er waren 2 uitzonderingen: Defensiemedewerker Marcel de Kreek uit Mijnsheerenland ontving voor zijn vele vrijwilligerswerk zijn lintje op 2 juli van minister van Defensie Ank Bijleveld. Meneer Peter Laheij uit Strijen ontving zijn lintje in gemeente Papendrecht voor zijn inzet voor de Papendrechtse gemeenschap.

Vrijdag 3 juli bezocht de burgemeester de volgende Hoeksche Waardse gedecoreerden:

Mevrouw S.M. Bijholt-Korn
Shirley Bijholt-Korn uit Nieuw-Beijerland is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 tot heden is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij de Openbare Bibliotheek Nieuw-Beijerland. Zij organiseert de exposities, verzorgt de huishoudelijke taken en onderhoudt de contacten. Daarnaast zet zij zich in voor de boekenadministratie en verzorgt zij de inkoop. Ook is zij gastvrouw bij de maandelijkse koffieochtend van Welzijn Hoeksche Waard. Tussen 1992 en 2017 was mevrouw Bijholt redactielid en redigeerde ze de nieuwsbrief bij de Nederlandse Rotsplantenvereniging. Van 2015 tot heden is Shirley vrijwilliger bij Welzijn Hoeksche Waard. Hier zet zij zich 4 keer per jaar in als kok bij de winterkostmaaltijden in de Openbare Bibliotheek Nieuw-Beijerland.

Mevrouw M.W. Rijkhoff-Vrooman
Marijke Rijkhoff-Vrooman (1954) uit Klaaswaal is benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marijke was van 1985 tot 1997 vrijwilliger bij Stichting Samenleving Oud-Beijerland. Zij ondersteunde de beroepskrachten bij de activiteiten die voor allerlei groepen uit de samenleving werden georganiseerd. Het ging hierbij om laagdrempelige cursussen, trainingen, workshops, sportactiviteiten en activiteiten voor ouderen en jongeren om zodoende deze doelgroepen uit hun isolement te halen. Van 2005 tot 2011 was zij ‘wenshaler’ en ‘wensvervuller’ bij Make-A-Wish Nederland. Deze organisatie laat wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. De taak van een wenshaler is om de allerliefste wens van het wenskind te achterhalen in een wenshaalgesprek. Vanaf 2006 tot heden is Marijke vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Oud-Beijerland. Zij bezoekt mensen met een lichamelijke beperking thuis en helpt bij het organiseren en begeleiden van activiteiten voor de deelnemers.

B. Jongekrijg
Meneer Bastiaan Jongekrijg (1942) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1970 tot 1992 penningmeester van de Vereniging het Groene Kruis te Puttershoek. Vanaf 1974 tot heden zet hij zich als vrijwilliger in bij de Gereformeerde Kerk te Puttershoek/Maasdam. Als wijkouderling, administrateur, ouderling-scriba en sinds 2013 als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Een andere vrijwilligersfunctie was die van bestuurslid bij het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf van 1975 tot 1980. Van 1978 tot 1979 was Bastiaan penningmeester van Gymnastiekvereniging De Drie Lelies te Puttershoek. Daarnaast ook vicevoorzitter van de verhuurcommissie van de sporthal. Tussen 2011 en 2018 zette hij in de functie van penningmeester in voor de Stichting Vrienden van ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek. Hij organiseerde daarnaast ook de inzamelingsactiviteiten en markten. Van 2008 tot heden brengt Bastiaan Jongekrijg maandelijks maaltijden rond als vrijwilliger bij de woonzorgorganisatie Zorgwaard te Puttershoek.

Mevrouw A. den Boer-van Steensel
Aartje (Anita) den Boer-van Steensel (1962) uit Klaaswaal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1990 is zij bestuurslid van en vrijwilliger bij Muziekvereniging Na Lang Streven (NLS) uit Klaaswaal. Ook is zij lid van de muziekcommissie van het Klaaswaals Symfonisch Blaasorkest van deze vereniging, verzorgt ze de pr en fungeert ze als orkestmanager. Verder is zij sinds 1990 vrijwilliger bij diverse lokale muziekactiviteiten, musiceert ze bij onder andere kerstvieringen in een verzorgingstehuis of bij activiteiten op 4 mei. Van 1994 tot heden is ze voorzitter en bestuurslid van de aan NLS verbonden Jaap Vos Stichting en zorgt ze voor de verslaglegging van de vergaderingen van de stichting. De stichting biedt de muziekvereniging financiële steun, wanneer er bijvoorbeeld een instrument vervangen moet worden. Ook is Anita al 10 jaar mantelzorger voor haar moeder en ondersteuner van haar buren.

J.C. Booden
Meneer Jan Booden (1950) uit Mijnsheerenland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.Van 1979 tot 1989 was hij reservist bij de vrijwillige politie en werd hij regelmatig bij diverse evenementen in de Hoeksche Waard ingezet om de veiligheid te bevorderen. Van 1971 tot 1997 was hij kerkenraadslid en voorzitter van de kerkenraad van de voormalige Gereformeerde kerk Westmaas-Mijnsheerenland en later na de fusie ook van de voormalige Gereformeerde kerk van Klaaswaal. Van 2005 tot heden is Jan Booden bestuurslid en voorzitter van de Stichting Vrienden van Zorgwaard en de Stichting Vrienden van ‘t Huys te Hoecke. Mede dank zij hem zijn het woongenot en de recreatiemogelijkheden voor de bewoners van de verzorgingstehuizen van Zorgwaard zonder meer toegenomen. In 2013 werd hij lid van het bestuur van Stichting Molens Hoeksche Waard, waar hij in 2014 tot voorzitter werd benoemd. Jan is een bevlogen mens dat het goed voor heeft met zijn medemens, maar ook de cultuur in de Hoeksche Waard een bijzonder warm hart toedraagt. Met verve zet hij zich samen met de andere vrijwilligers in om de mooie molens voor de Hoeksche Waard in stand te houden en deze als het enigszins kan te laten draaien.

Mevrouw A.C.M. Hooglander-Kooijman
Mevrouw Anna Hooglander-Kooijman (1945) uit ‘s- Gravendeel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al sinds 1997 tot heden is Anna voorzitter van en vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling ‘s-Gravendeel. Ze maakt deel uit van de regionale commissie die activiteiten organiseert op regioniveau (Hoeksche Waard/Flakkee). Daarnaast fungeert zij als vertrouwenspersoon voor de vrijwilligers en organiseert zij mede activiteiten op lokaal niveau, zoals uitjes en ontspanningsdagen voor gasten met een beperkte mobiliteit.

Mevrouw N.J. Quartel-van Opstal
Mevrouw Neeltje Quartel-van Opstal (1946) uit Puttershoek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1987 tot  heden is zij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Puttershoek – Maasdam. Hier is zij lid van de kerkenraad en ouderling. Tevens fungeerde zij als pastoraal medewerker (2001-2018). Ook initieerde en coördineerde zij mede het interkerkelijke contact met de Gemeente in Duitsland. Van 2001 tot heden zet Neeltje zich als vrijwilliger in bij de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk in Rotterdam. Deze stichting zet zich in voor de individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie voor kwetsbare mensen in Rotterdam en omgeving. Zij draagt zorg voor de nachtopvang. Ook verricht zij administratieve taken en verzorgt zij de rondleidingen, is ze gastvrouw en verzorgt zij de catering bij de evenementen. Tussen 2005 en 2011 was Neeltje vrijwilliger bij de Stichting Pameijer in Rotterdam. De stichting ondersteunt kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Ze ondersteunde bij het doen van de boodschappen, het bereiden van de maaltijd en de voorkomende werkzaamheden daaromheen.

Mevrouw Y. Verhorst-Vis
Mevrouw Yvonne Verhorst-Vis (1962) uit Westmaas is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2000 tot heden is zij voorzitter van de commissie Vrouw & Bedrijf van LTO Noord. Deze commissie richt zich op de bewustwording en versterking van de sociaal en financieel-economische positie van vrouwen in agrarische bedrijven. Yvonne heeft de portefeuille vrouwelijk leiderschap en organiseerde diverse activiteiten en excursies in Zuid-Holland. Ook heeft ze een bijdrage geleverd aan de organisatie van de netwerkdagen en is zij gastvrouw. Van 2003 tot heden is ze bestuurslid van LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard. Zij organiseert onder andere ledenavonden, avonden in samenwerking met accountskantoren en/of notarissen, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Verder zet zij zich in voor de pr-commissie en de Poldersportdag. Ook neemt zij deel aan het Provinciaal Overleg van LTO Noord, regio West. Tevens is zij vanaf 2010 vrijwilliger bij Vrouwen van Nu, afdeling Hoeksche Waard Oost. Hier zet Yvonne zich in als webmaster en contactpersoon voor de leden.

C. Vos
Meneer Cornelis Vos (1951) uit Oud-Beijerland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot een paar maanden geleden woonde meneer Vos in Strijen. Daar is hij vanaf 1992 tot heden vrijwilliger en penningmeester van de Schietvereniging De Vrijheid Strijen. Cornelis draagt zorg voor de opleiding van de jeugdleden. Daarnaast organiseerde hij de wedstrijden en heeft hij zorg gedragen voor de screening van de schutters. Ook coördineert hij het onderhoud en de schoonmaak van het clubgebouw. Cornelis Vos onderhoudt de contacten, onder andere met de Koninklijke Nederlandse Schiet Associatie en andere schietverenigingen. Tevens heeft hij zich ingezet voor het verkrijgen van de Kroon certificering.

Ook gedecoreerd, maar niet door burgemeester Van Hemmen

M.R. de Kreek (kreeg lintje van minister van Defensie Ank Bijleveld)
Meneer Marcel de Kreek (1965) uit Mijnsheerenland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. ‘Met de zwaarden’ omdat de heer De Kreek werkzaam is bij Defensie. Hij ontving donderdag 2 juli zijn lintje dan ook bij de uitreiking met minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten in de Van Ghent Kazerne in Rotterdam. Van 1996 tot heden is hij vrijwilliger bij en voorzitter van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina. Hij organiseert mede de evenementen, zoals Koningsdag en het Zomeravondconcert. Daarnaast draagt hij zorg voor de werving van sponsoren. Tussen 2000 en 2018 was hij vrijwilliger bij christelijke basisschool de Molenwiek in Mijnsheerenland. Hier zorgde hij voor het afnemen van de verkeersexamens, de fietscontroles en het uitreiken van de diploma’s. Daarnaast was hij begeleider op het schoolkamp en ondersteunde hij bij de activiteiten, onder andere de sportdag en het sinterklaasfeest. Ook ondersteunt Marcel een gezin in Bosnië-Herzegovina. Hij heeft zorg gedragen voor de inzameling en bezorging van kleding en speelgoed in 2001. Daarnaast ondersteunde hij bij de bouw van een huis. Tevens heeft hij zijn netwerk ingezet zodat de familieleden een carrière hebben kunnen opbouwen. In 2017 was hij medeorganisator van het openingsfeest van het Dorpshart Mijnsheerenland. Daarnaast is hij lid van het 5 mei comité voor de viering van 75 jaar vrijheid en zet hij zich in als collectant.

P. Laheij (kreeg lintje van burgemeester Aart-Jan Moerkerk van gemeente Papendrecht)
Peter Laheij (1963) uit Strijen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje in gemeente Papendrecht. Van 1988 tot heden is hij oprichter van en judoleraar van de vennootschap onder firma Budo Sport Laheij te Papendrecht. Peter heeft deze sportschool opgericht om senioren en kinderen les te geven in de judosport. Ook kinderen met een (ernstige) beperking kunnen in de sportschool terecht. Naast de judotrainingen besteedt Peter Laheij op een waardevolle manier aandacht aan de sociale aspecten van het leven. Onder andere door de leerlingen zelfvertrouwen te geven en hen te wijzen op waardevolle zaken als doorzettingskracht, discipline, afspraken nakomen en afmaken waar je aan begint. De opbrengsten van de sportschool zijn net genoeg om de kosten te dekken. Ook was hij tussen 2007 en 2017 lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente Papendrecht.