Structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in de Hoeksche Waard

muziekles, fluit

Op 16 juni beloven meer dan twintig regionale partijen dat alle 7488 basisschoolkinderen in de Hoeksche Waard weer muziekonderwijs op school krijgen. Ze tekenen dan, op initiatief van de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas en Muziekschool Hoeksche Waard het Muziek Akkoord Hoeksche Waard. Daarin wordt een nieuwe samenwerking bezegeld tussen alle partijen, om te komen tot structureel muziekonderwijs.

Momenteel krijgen kinderen op ongeveer 25% van de Hoeksche Waardse basisscholen structureel muziekonderwijs in de klas.

Marieke de Vries en Bart Jan van der Linden, beiden bestuurslid van Muziekschool Hoeksche Waard, zijn trots op het grote aantal partners dat ja zegt tegen het plan ‘Muziek, jij bent het Waard!’ Marieke zegt hierover; we zijn met een enthousiast en ondernemend team aan de slag om onze ambities te realiseren en Bart Jan vult aan samen gaan we zorgen goede verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs’

Het MuziekAkkoord vloeit voort uit Méér Muziek in de Klas Lokaal, en is een afspraak tussen meer dan twintig samenwerkingspartners in de regio, waaronder de gemeente Hoeksche Waard, het CMK (Cultuur Educatie met Kwaliteit) scholenkoepels de Waard en de Hoeksche School, Codarts en de PABO’s, bijna alle ha/fa orkesten in de Hoeksche Waard, lokale muziekaanbieders en de muziekschool. De ondertekening vindt plaats tijdens een groot online feestelijk, muzikaal evenement dat wordt gepresenteerd door de ambassadeur van Méér Muziek in de Klas, Buddy Vedder. Het evenement is voor iedereen via een livestream te volgens.

Méér Muziek in de Klas Lokaal

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas. Deze landelijke organisatie wil ervoor zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen. Kijk voor meer informatie op www.meermuziekindeklas.nl