Samenwerking voor toekomstbestendige winkelgebieden

Om het toekomstperspectief van de detailhandel in de Hoeksche Waard te verbeteren gaan de Detailhandelsraad en gemeente Hoeksche Waard samenwerken. Met deze gezamenlijk aanpak willen ze de winkelgebieden versterken en het winkelaanbod in de dorpen op peil houden. De komende 5 jaar wordt daarin door gemeente en ondernemers gezamenlijk ruim 3 miljoen euro geïnvesteerd. Een groot deel van dat bedrag is bestemd voor de uitvoering van projecten op het gebied van marketing en voor het terugdringen van winkelleegstand.

Op dit moment wordt de samenwerking verder vormgegeven zodat na de zomer de daadwerkelijke uitvoering van start kan gaan. Om deze stap richting uitvoering feestelijk te markeren bracht wethouder Paul Boogaard gebak bij Bram de Jong, Jan Visser en Paul Konijnendijk die het dagelijks bestuur van de Detailhandelsraad vormen.