Nieuwe Voorzitter Starters Netwerk Hoeksche Waard

Portret Sander Kruijthof

Per 1 juni 2020 is Sander Kruijthof benoemd als de nieuwe voorzitter a.i. van het Startersnetwerk Hoeksche Waard (SNHW).

Sander neemt hiermee het stokje over van Pim Verhage die 6 jaar lang zich enthousiast inzette voor een club die zich richt op het geven van hulp, kennisoverdracht, advies en inspiratie, maar vooral ook het bieden van laagdrempelig netwerken aan startende ondernemers.

Met Sander zal het SNHW voortbouwen op de huidige succesvolle koers, maar er zal ook meer nadrukkelijk op het verwelkomen van de jongere generatie van startende ondernemers worden ingezet.

Startende ondernemers kunnen gebruik maken van de door SNHW georganiseerde Academy’s waarbij kennisoverdracht over voor ondernemers belangrijke thema’s worden behandeld en de maandelijkse laagdrempelige “vrijmibo” netwerkbijeenkomsten. Meer informatie hierover is te vinden op www.startersnetwerkhoekschewaard.nl. Hier kunnen startende ondernemers zich ook aanmelden voor deze bijeenkomsten.