HWSP over verborgen armoede

In 2019 heeft de Hoeksche Waardse Senioren Partij vragen gesteld aan het college over armoede en eenzaamheid van ouderen in de Hoeksche Waard, het college heeft dit opgepakt en heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar “Verborgen armoede in de HW”. Het onderzoeksbureau is van oktober 2019 tot 20 maart 2020 aan de slag gegaan. Het resultaat is een 56 pagina’s tellend rapport. Raadslid Leen van Prooien van de HWSP heeft kritisch naar het rapport gekeken en heeft zijn bedenkingen. Eigenlijk vindt hij het een waardeloos rapport, nietszeggend, met steeds maar herhalingen, herhalingen.

Zo kom je al heel snel aan 56 pagina’s. In de Hoeksche Waard heeft 7.1% van de inwoners een laag inkomen, dat zijn ca 6000 inwoners. Het bureau splitst de bevolking in 3 groepen: 1.Kinderen en jongeren, 2. Zelfstandigen en 3. Ouderen. Wethouder Steen komt in sept/okt dit jaar met een Uitvoeringsagenda. Voor groep 1 en 2 zal dit waarschijnlijk interessant zijn. Zij zijn jong en bouwen aan een nieuwe toekomst. Maar groep 3, de ouderen, velen gewerkt in een kleinere onderneming, geen of weinig pensioen, of werkzaam geweest als kleine zelfstandige, pensioenpremie was voor de meeste niet op te brengen. Deze ouderen blijven thuis, gaan niet op pad, stukje fietsen of wandelen is mogelijk. Zij vereenzamen. Maar deze ouderen willen meer, lekker met het gratis openbaar vervoer naar Zuidplein, van Strijen naar de markt in Oud Beijerland, van ’s-Gravendeel naar Dordt.

Het onderzoeksbureau heeft groepsgesprekken gevoerd en individuele interviews met 18 partijen, zoals: Humanitas, Careyn, Schulddienstverlening, Welzijn Hoeksche Waard, Scholen, Kerken, Voedselbank, HW Wonen en nog 10 andere. Maar de “de minima” waar het om draait, daar loopt het bureau aan voorbij. Hen wordt niets gevraagd. Dit zijn de inwoners die in verborgen armoede leven. Men geeft aan dat de mensen in verborgen armoede niet zomaar te vinden zijn. Leen van Prooijen vindt dit onbegrijpelijk. Het bureau heeft gesprekken gevoerd met 18 partijen die te maken hebben met honderden inwoners die in armoede leven, en dan zegt men, “mensen in verborgen armoede zijn niet zomaar te vinden”. Elk van de 18 geïnterviewde partijen kunnen mensen vragen om aan dit onderzoek mee te werken, uiteraard ook anoniem.

Voor de rest put het onderzoeksbureau in hun rapport uit landelijke CBS gegevens uit 2017 en 2018.

Van Prooijen vat het als volgt kort samen. Groep 1, kinderen en jongeren in gezinnen met verborgen armoede zijn volgens de onderzoekers niet zomaar te vinden. Met 18 partijen die te maken hebben met de 970 gezinnen die leven in armoede, moeten toch te vinden zijn.

Groep 2, armoede onder zelfstandigen is groot volgens het rapport. Van alle banen in de HW wordt zo’n 17% vervuld door ZZPers (landelijk is dit 11%). Zo’n 8% van alle ZZPers heeft een laag inkomen en kunnen niet terecht bij de gemeente. Het rapport is afgerond op 20 maart jl, dat is aan het begin van de Corona crisis en op moment van dit schrijven zo’n 3 maanden geleden. De situatie zal er zeker niet beter op zijn geworden.

Groep 3, de ouderen. Er zijn zo’n 20000 65+ers in de HW, 7% hiervan leeft in armoede. Dat zijn zo’n 1400 inwoners, gemiddeld 100 per dorp. Sommige redden het met hun AOWtje en misschien met een klein pensioentje of wat spaargeld. Maar het grootste deel redt het niet, door te hoge ziektekosten, medicijnen, huur enz. Het gevolg hier van is eenzaamheid, stress, schaamte en een slechte gezondheid. Dit is echte “Verborgen Armoede”.

Dit is zomaar een voorbeeld van de uitgave maandelijks van een alleenstaande met AOW.

  • Huur € 350,= Gas en elektrisch € 170,=
  • Water € 20,=
  • Ziektekosten € 100,=
  • TV – telefoon (KPN – Ziggo) € 75,=
  • Verzekeringen € 50,=
  • SVHW € 32,=
  • Eigen bijdrage medicijnen enz. € 50,=
  • Boodschappen (€ 12,50 per dag) € 375,=
  • Totale maandelijkse uitgave € 1222,=

AOW voor een alleenstaande is € 1187,= maak een maandelijks tekort € 35,=

Nu zijn er AOWers met een klein pensioentje van € 50,= á € 100,=, dan kan je wat opvangen.
Maar geen krant, geen tijdschrift, geen auto, geen hond of kat, geen kleding, geen vakantie, geen bioscoopje, geen terrasje, geen iPad en
voor openbaar vervoer is ook geen geld voor.

Wasmachine, droger, stofzuiger, strijkijzer, koelkast, TV enz., moet niet kapot gaan, dat kan gedeeltelijk opgevangen worden door het vakantiegeld, maar dan moet er niet teveel kapot gaan.

Bovenstaande is één voorbeeld, maar zo zijn er honderden, beter en slechter, het is verborgen armoede, mensen hebben stress, slechte gezondheid en zijn eenzaam.

Het college komt in sept/okt naar de raad met een uitvoeringsagenda “Samen tegen Armoede”, de Hoeksche Waardse Senioren Partij zal het kritisch volgen.

Wie hierop wil reageren, mail naar hwspartij@gmail.com. Anoniem een briefje sturen of in de bus gooien, kan ook naar: HWSP, Goudsbloemstraat 8, 3295 SG ’s-Gravendeel of bellen naar raadslid Leen van Prooien 06-19934774, alles zal vertrouwelijk behandeld worden.