Digitale presentatie en participatie centrum Zuid-Beijerland

Gemeente HW Koeienland

De gemeente Hoeksche Waard vindt het van groot belang dat het voorzieningenniveau van de kern Zuid-Beijerland tenminste blijft zoals deze nu is. De aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, horeca, verenigingen zijn belangrijk om de kern vitaal te houden.

Konijnendijk Mode is een van de voorzieningen in Zuid-Beijerland. Om deze functie te kunnen behouden is uitbreiding en modernisering noodzakelijk. Als gemeente werken zij hier graag aan mee. Zij grijpen deze mogelijkheid aan om de openbare ruimte van de Marijkelaan en de Gravin Sabinastraat tot aan de verbinding tussen Konijnendijk en het centrum aan te pakken. Op deze manier is het detailhandelsgebied van Zuid-Beijerland beter bereikbaar en herkenbaar. Tegelijkertijd wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer verbeterd. Door toepassing van klimaat adaptieve maatregelen realiseren zij ook een toekomstbestendige situatie.

Helaas kon de geplande inloopavond op donderdag 2 april door de huidige coronacrisis niet doorgaan. De gemeente bedacht daarom een andere manier om u te informeren over het plan. Vanaf vrijdag 26 juni tot en met woensdag 8 juli kunt u het plan bekijken op de pagina centrum Zuid-Beijerland: http://www.gemeentehw.nl/centrumzuidbeijerland

Geef uw reactie en voorkeur door

De gemeente is benieuwd wat u ervan vindt! Via bovengenoemde webpagina bekijkt u het plan, kunt u reageren en eventuele vragen stellen via het webformulier op de pagina.